Mniej ofert dla kobiet

Mieszkanki powiatu ostrowieckiego są w gorszej sytuacji na rynku pracy. Nie mają tylu ofert co mężczyźni.
Od dawna kobiety stanowią 54 -55 proc. ogółu osób bezrobotnych. Okres pandemii zwiększył jeszcze ten trend. Z uwagi na przerwę w nauce i zwiększone obowiązki rodzicielskie, a także kryzys w zdominowanych przez panie sektorach gospodarki: handlu, gastronomi, hotelarstwie więcej kobiet nie ma pracy.
– Mężczyźni, przynajmniej na lokalnym rynku pracy, mają większe możliwości znalezienia satysfakcjonującej ich pracy ? podkreślają pośrednicy pracy. -Zapewne wynika to z charakteru miasta i okolic, gdzie przez lata dominowała huta i firmy związane z przetwórstwem stali. Wystarczy spojrzeć na giełdę pracy. Zawsze są oferty dla spawaczy, monterów konstrukcji, mechaników, elektryków, tokarzy, dekarzy, kierowców. Z drugiej strony jednostki samorządowe, administracji publicznej, gdzie pracowały głównie kobiety, ograniczają zatrudnienie.
Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwraca uwagę na rosnące bezrobocie w grupie kobiet młodych. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest dużo kobiet z wyższym wykształceniem: pedagogicznym i ekonomicznym.
-Te liczby niepokoją nas – mówi. – Młode mieszkanki powiatu mają problemy z zatrudnieniem w wyuczonym zawodzie czy specjalności. Nie mogą doczekać się na oferty adekwatne do kierunków studiów i i specjalności. Przygotowujemy specjalne programy z myślą o osobach do 30 roku życia, bowiem, po każdym roku pozostawania bez zatrudnienia jest coraz trudniej wrócić na rynek pracy.
Doradcy zawodowi nie ukrywają, że część absolwentek studiów pedagogicznych i o profilu ekonomicznym, aby pracować musi zdobyć dodatkowe umiejętności i doświadczenie zawodowe, na przykład ukończyć kursy lub szkolenia z zakresu księgowości.
W naszym powiecie bez pracy pozostaje 4.250 osób. W tej ostatniej grupie jest 648 pań. Większość, bo aż 622 posiada przynajmniej jedno dziecko do 6 roku życia. Być może powodem odkładania decyzji o zatrudnieniu są obowiązki rodzinne i rodzicielskie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *