Rady w nowej siedzibie

Członkowie Rady Osiedla Słonecznego oraz Rady Osiedla ?Złota Jesień? odbyli pierwsze wspólne posiedzenie w nowej siedzibie w tzw. budynku R1 przy Ostrowieckim Browarze Kultury.

Gospodarzem spotkania był prezydent miasta Jarosław Górczyński oraz dyrektor OBK, Jacek Kowalczyk wraz z naczelnikami: Arturem Majcherem i Tomaszem Gębką.

Nowa siedziba rozwiązuje problemy lokalowe samorządów osiedlowych, których członkowie jeszcze do niedawna nie mieli gdzie przeprowadzać zebrań ani też prowadzić dyżurów dla mieszkańców. Nowy lokal nie tylko umożliwia spotkania, ale także organizację integracyjnych imprez. Budynek posiada zaplecze biurowe i kuchenne, co także ułatwi pracę rad osiedlowych. Jak mówili przewodniczący: Wiesław Wójcicki z os. Słonecznego i Zbigniew Szelągiewicz z os. ?Złota Jesień?, nowa siedziba zapewnia pracę rad w komfortowych warunkach, umożliwiając pełna realizację celów statutowych. Jak podkreślała radna powiatowa, Agnieszka Rogalińska, stale współpracująca z radą os. Słoneczne, samorządy osiedlowe są pomostem pomiędzy mieszkańcami i władzą samorządową, co ułatwia rozwiązywanie problemów, ale też podmiotami zachęcającymi mieszkańców do aktywności i tworzenia lokalnych inicjatyw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *