Strategie, plany? a co w nich dla Ostrowca?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zabiega o wpisanie ważnych dla naszego miasta przedsięwzięć do strategicznych w skali kraju i regionu dokumentów: Krajowego Planu Odbudowy oraz Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
?Duża obwodnica? w Krajowym Planie Odbudowy?
Jak poinformowała za pośrednictwem PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska ?Jedynak, Ministerstwa przedstawiły ok. 2 tys. projektów, które mogą wpisywać się w Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do uruchomienia unijnego wsparcia polskiej gospodarki z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obecnie trwa weryfikacja złożonych projektów resortowych. Część z nich wymaga jeszcze dopracowania.
Jak słyszymy projekty, które dotychczas wpłynęły do resortu, dotyczą różnych dziedzin ? energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej.
W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który na wspomóc gospodarkę UE osłabioną pandemią koronawirusa, Polska będzie miała do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje (w cenach stałych) i ok. 34,3 mld euro na pożyczki (w cenach bieżących). Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 (lub 2022 roku). KE ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym KPO.
Wiemy, że ze skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach propozycji tylko połowa przeszła do dalszej oceny.
– Informujemy, iż jako propozycje do objęcia finansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy, będącego podstawą do uruchomienia unijnego wsparcia polskiej gospodarki z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, do Urzędu wpłynęło łącznie 6 propozycji projektów, które obejmowały swoim zasięgiem Ostrowiec Świętokrzyski – mówi Monika Michalska z biura prasowego UMWŚ. Spośród nich Marszałek Województwa Świętokrzyskiego skierował do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 3 projekty o znaczeniu strategicznym dla rozwoju regionu, które w największym stopniu (spośród złożonych propozycji) przyczyniają się do wzmocnienia gospodarki, a ich efekty będą miały charakter trwały. Ważne jest zatem na ile dany projekt będzie wspierał cele wskazane w KPO i wpływał na poszczególne wskaźniki. Kiedy chcieliśmy się dowiedzieć, jakie projekty Ostrowca Świętokrzyskiego przeszły wstępną weryfikację, usłyszeliśmy, że na tę chwilę nie możemy poznać, jakie to projekty.
– Będzie to możliwe dopiero po pozytywnej weryfikacji przez grupy robocze powołane przez Ministra i wpisaniu ich do Krajowego Planu Obudowy – słyszymy.
Nasz magistrat pod tym względem też jest dość powściągliwy. Wydaje się być oczywiste, że do Krajowego Planu Odbudowy winna trafi ć dotychczas pomijana ,,Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP w ciągu DK 42 i DK9 na odcinku Brody ? Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego? o łącznej długości projektowanego odcinka, wynoszącej 27 km.
Konsultacje nad strategią
Tymczasem w naszym regionie trwają konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest to ważny dokument, ponieważ pokazuje na co będą stawiać władze województwa i jakie będą możliwości finansowania w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym w latach 2021 ?2027. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące powiatu ostrowieckiego odbyło się w Starachowicach. Tymczasem 3 września br. odbędą się konsultacje społeczne w powiecie ostrowieckim (Aula Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, początek godz. 9:30).
? Strategia jest spójnym planem działania w perspektywie najbliższych 10 lat. Rozpoczynając konsultacje tego projektu zapraszamy do otwartej dyskusji. Państwa opinie, uwagi i postulaty posłużą do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu, który zostanie przyjęty przez Sejmik pod koniec roku ? mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Strategie, plany? a co w nich dla Ostrowca?

  • 2 września 2020 at 08:50
    Permalink

    Niczego oprocz tej drogi nie potrzebujemy…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *