Filie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości już w 11 miastach

Od nowego roku akademickiego będzie można studiować w 11 nowych filiach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
Swoje wydziały zamiejscowe ostrowiecka uczelnia stworzyła w Warszawie, Kielcach, Przemyślu, Miechowie, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej, Busku- Zdroju, Włoszczowie, Kazimierzy Wielkiej, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Końskich.
Nowe filie WSBiP oferują szeroką ofertę studiów podyplomowych, m.in. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Menadżer oświaty, Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz wiele innych.
W filii WSBiP w Warszawie uczelnia proponujemy kierunki studiów podyplomowych m.in. Detektywistyka, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Ochrona danych osobowych i informacji poufnych, Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz kurs: Geopolityczne ryzyko inwestycyjne.
Od nowego roku akademickiego WSBiP poszerzyła także ofertę studiów podyplomowych w formie wyłącznie online.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *