Bezrobocie w świętokrzyskim nieznacznie w górę

Według Urzędu Wojewódzkiego Pracy w Kielcach, w lipcu, w województwie świętokrzyskim liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła.
Pocieszające jest to, że wzrost ten był mniejszy niż w poprzednich miesiącach.
Stopa bezrobocia w niektórych powiatach po raz pierwszy od początku trwania pandemii odnotowała spadek. Tak było w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, pińczowskim, skarżyskim i starachowickim. W wielu z nich pracodawcom udało się utrzymać zatrudnienie, a nawet wznowić procesy rekrutacyjne.
W województwie świętokrzyskim na koniec lipca 2020 roku liczba bezrobotnych wyniosła 45.927 osób i wzrosła w stosunku do czerwca o ok. 150 osób, czyli o 0,3 pkt procentowego. Stopa bezrobocia w regionie wyniosła w lipcu 8,6 proc. i w stosunku do lipca 2019 r. wzrosła o 0,9 pkt proc. W regionie nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia, która jest najwyższa w powiatach: skarżyskim ? 16 proc., opatowskim ? 12,8 proc., koneckim ? 12,5 proc., ostrowieckim ? 11,6 proc. i kieleckim ? 10,8 proc., natomiast najniższa w: buskim ? 4,1 proc., Kielcach ? 5,7 proc., pińczowskim ? 6,7 proc., włoszczowskim ? 7 proc., sandomierskim i staszowskim ? po 7,3 proc. oraz jędrzejowskim ? 7,4 proc.
W lipcu 2020 r. niektóre z powiatów po raz pierwszy od początku trwania pandemii odnotowały spadki stopy bezrobocia. Tak było w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, pińczowskim, skarżyskim, starachowickim. Lipiec był kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia, ale słabszego niż w poprzednich miesiącach ? od 3,7 pkt procentowego w kwietniu, po 0,3 pkt procentowego w lipcu.
Pracodawcy planują zatrudnienie nowych pracowników. W lipcu liczba ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wzrosła o 42 proc., w porównaniu z czerwcem i był to procentowo najwyższy w kraju przyrost liczby ofert. Wnioskować należy, że wielu pracodawców chce utrzymać, a nawet zwiększyć zatrudnienie. Obraz sytuacji na rynku pracy w Świętokrzyskim potwierdza skuteczność działań na rzecz ochrony miejsc pracy. Sytuacja na rynku pracy stopniowo się stabilizuje, chociaż nadal istnieje ryzyko jej pogorszenia, w sytuacji nasilenia się pandemii.

fot. WUP w Kielcach

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *