Łączy ich krzyż

BUSZKOWICE. W minionym tygodniu odbyła się uroczystość poświęcenia nowego krzyża z licznym udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Była to podniosła chwila dla lokalnej społeczności, ale też ważny moment w życiu wioski. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa, po której proboszcz parafii ks. Rafał Golonka, poświęcił krzyż.

Nowy krzyż stanął na miejscu drewnianego krzyża, który z racji upływu czasu wymagał już wymiany. Mieszkańcom wioski towarzyszył od 40 lat. Wtedy wykonali go nieżyjący już: Jan Bargał, Władysław Gaik, z pomocą Józefa Cebuli, z pozyskanego z placu strażackiego, drzewa akcji. Wówczas, jak wspomina radny z miejscowości, Andrzej Bonarek, prezesem zarządu straży był druh, Stanisław Heda. Przez długie lata krzyż służył jako miejsce ostatniego pożegnania osób zmarłych w miejscowości. Stąd jest to ważne miejsce dla  tożsamości historycznej Buszkowic. Dlatego też podjęto starania, aby pamiętający dawne  czasy drewniany krzyż, zamienić  na krzyż wykonany z trwałego materiału,  który będzie świadkiem dziejów Buszkowic przez następne, długie lata. Dzięki szczodrości i ofiarności darczyńców udało się pomyślnie zrealizować lokalną inicjatywę. Wśród nich są: Maria Rutkowska, Barbara Wypchło, Alicja Adamska, Krystyna Wróblewska, Kinga i Andrzej Pietrzykowscy, Jan Piasecki, sołtys Anna Buttner  oraz Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, który wspiera inicjatywy lokalne i służy pomocą mieszkańcom gminy Ćmielów.

Wszelkie prace związane z usytuowaniem nowego krzyża wykonali: Waldemar i Elżbieta Pietrzykowscy oraz Rodzina Cebulów. W uroczystości uczestniczyli także najstarsi mieszkańcy, którzy tworzyli historię krzyża ? Stanisław Heda i Marian Bonarek. Jest to dla nich szczególne miejsce, budujące tożsamość miejscowości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *