Srebrna Dolina Kamiennej ? Porozumienie Pięciu Gmin

W sali konferencyjnej zostało podpisane porozumienie  o współpracy pomiędzy pięcioma gminami ? Kunów, Ćmielów, Bałtów, Brody i Tarłów, reprezentowanych przez władze samorządowe: burmistrz Joannę Suskę, wójta Huberta Żądło, wójta Marzenę Bernat oraz wójta Tomasza Kamińskiego. Gospodarzem spotkania był burmistrz Kunowa, Lech Łodej. 

– Trzeba porozumiewać się i współpracować, aby tworzyć wizje, strategie, aby się rozwijać. Wiemy, że jest opracowywana Strategia Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 -2030+. Zaistnienie  w tej Strategii jest naszym podstawowym zadaniem, bo finanse unijne nie będą szły do nas wiecznie. To jest najprawdopodobniej jedno z ostatnich dużych rozdań od 2001 r.  Stąd aby skorzystać z tego dofinansowania trzeba zrobić wszystko, by to się udało. My na terenie gminy Kunów, chcemy przede wszystkim  zwrócić uwagę na dwóch grupach osób, które szczególnie potrzebują wsparcia i pomocy  ? seniorzy i dzieci niepełnosprawne czyli skupiamy się na polityce senioralnej – stąd nazwa Srebrna Dolina Kamiennej -mówił burmistrz Lech Łodej.

 W Kunowie powstał już  Senior+, który służy osobom starszym. a także niebawem powstanie Dom Pomocy Społecznej w Karczmie Miłkowskiej, aby seniorzy mieli opiekę i mogli godnie przeżyć starość.

Jednak polityka senioralna nie determinuje wszystkich działań, które chcą wspólnie podjąć beneficjenci porozumienia. Innym kierunkiem są Odnawialne Źródła Energii, w celu szukania  wspólnych rozwiązań przeciwko degradowaniu środowiska, a także wykorzystanie potencjału gospodarczego i przemysłowego gmin oraz rozwój turystyki. Co potwierdza Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów.

-Charakter gminy Bałtów jest turystyczno -rolniczy i są to najlepsze kierunki dla tej gminy. Całościowo te pięć gmin, które podpisało porozumienie, obejmuje obszar rzeki doliny Kamiennej,  w większości to obszar Natury 2000, rezerwaty przyrody, bogata fauna i flora. A więc wszystko, co jest potrzebne do tego, aby turysta mógł tu wypocząć ze swoja rodziną. Jako pojedyncze gminy nie do końca jesteśmy w stanie zaproponować dłuższy pobyt turystyczny, a wspólnie możemy stworzyć taki produkt, który zatrzyma tu turystów, być może nawet na cały urlop, a przez to zatrzyma także jego środki finansowe, które będą trafiać do lokalnych przedsiębiorców, co przełoży się na budżety tychże  gmin – H. Żądło.

Szanse na wykorzystanie potencjału gmin widzi w porozumieniu również burmistrz Ćmielowa, Joanna Suska.

-Nowa perspektywa finansowania przyświecała temu, że podpisaliśmy oficjalne porozumienie. Są to gminy, które potrzebują wsparcia środków zewnętrznych, stąd jesteśmy nakierowani na potencjał naszych gmin. Łączy nas dolina rzeki Kamiennej. Chcemy wykorzystać ten potencjał ,w zakresie przedsiębiorczości, w nawiązaniu do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który biegnie od Kunowa do Ćmielowa i Tarłowa. Tu jest zagłębie tego przemysłu, które istniało – S. Staiszic, kanclerz Jacek Małachowski, twórcy wielkiego przemysłu, dzięki któremu funkcjonujemy do dziś. i Mówię to w aspekcie Zakładów Porcelany, które mają swoją historię czy też Wzgórza Gawroniec, wpisanego na światową listę  Dziedzictwa UNESCO. Nie tylko więc turystyka, nie tylko rekreacja, ale też przede wszystkim, w aspekcie rozwoju, aby więcej u nas się działo bo jesteśmy niewątpliwie obszarem strategicznej interwencji, który powinien tu powstać- mówiła burmistrz Joanna Suska.

Niewątpliwie podpisany pakt Srebrnej Doliny Kamiennej jest odpowiedzią na podpisane niespełna trzy tygodnie temu Porozumienie dotyczące  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy, które zainicjowała gmina Ostrowiec Świętokrzyski, skupiające 11 gmin województwa świętokrzyskiego. Włodarze pięciu gmin nie kryli rozgoryczenia faktem, że nie znaleźli się w tym gronie.

– Te pięć gmin nie ze swojej winy zostały wykluczone, aby zaistnieć w jednym z opcji, która jest w Strategii Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 -2030+. Te gminy są tak usytuowane, w dolinie rzeki Kamiennej, stąd nasz pomysł, gdzie chcemy razem realizować wspólne cele. Chcemy być wpisani do Strategii. Mamy dobre propozycje. Stosowane informacje przesłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi na pismo, które wysłaliśmy do władz samorządowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, chcąc uczestniczyć w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miast Północy. Gmina Kunów jest miastem najbardziej wysuniętym na Północ i wpisuje się w szlak Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, przebiegającego od Końskich po Stalową Wolę. Mamy największa spuściznę zabytkową, jak chociażby walcownię staszicowską w Nietulisku Dużym. Czujemy się pominięci, nie byliśmy zaproszeni. Liczymy na to, że znajdziemy się w Strategii. Walczymy o swoje, bo nasi mieszkańcy nie zasłużyli na takie wykluczenie ? mówił burmistrz Lech Łodej.

 – Z przykrością stwierdzam, że nie zostaliśmy zaproszeni do rozmów do  Miejskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, do którego przystąpiła gmina Ostrowiec. Nie mieliśmy takiej informacji. Jednak nikt nie czeka na zaproszenie, liczyliśmy jedynie na przekaz informacyjny. Nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na prośbę, którą o to skierowaliśmy. My jako burmistrzowie, wójtowe reprezentujemy mieszkańców i to przede wszystkim, oni  zostali pominięci i nie zaproszeni do tej współpracy. Jednak nie spoczywamy na niczym i wspólnie  podjęliśmy ten aspekt współpracy, nakierowanej  na stworzenie takiego obszaru strategicznej interwencji, gdzie w Strategii Województwa zgłaszamy swoje uwagi, potrzeby, aby ten potencjał finansowy wspólnie potem wykorzystać na bazie pięciu gmin -mówiła burmistrz Joanna Suska.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *