Gaudeamus igitur i Gaude Mater Polonia na WSBiP. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Vakhtang Maisaia

19 marca 2021 roku Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzić będzie ćwierćwiecze istnienia. Najpierw jednak, w sobotę, 3 października, na ostrowieckiej uczelni, w auli im. F.Ryszki, zainaugurowany zostanie nowy rok akademicki. Najlepsi studenci otrzymają wyróżnienia rektora dr Pawła Gotowieckiego, a akt immatrykulacji obejmie studentów pierwszego roku. 

Wykład inauguracyjny dla studentów wygłosi dr Vakhtang Maisaia ? Honorowy Profesor WSBiP, politolog, sekuritolog, profesor Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, ekspert NATO, były doradca prezydenta Gruzji, a także dziennikarz, komentator medialny, specjalista w zakresie geopolityki, geostrategii i międzynarodowych systemów bezpieczeństwa oraz ekspert funkcjonującego przy naszej uczelni Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych.

Wykład gruzińskiego naukowca nie jest przypadkowy. Geopolityka i Geostrategia, jedyne takie studia w Polsce, są bowiem w tym roku prawdziwym hitem naborowym. Kierunek powstał w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska geopolitycznego i potrzeby rynku pracy. Utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych w zupełnie nowej formule to efekt wielomiesięcznej pracy najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. W programie studiów napisanym przez dra Leszka Sykulskiego w charakterze wykładowców uczestniczyć będą specjaliści z Polski i zagranicy. Zajęcia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zainteresowanie kierunkiem, który uzyskały certyfikat Międzynarodowego Uniwersytetu Kukaskiego, w środowisku naukowym i medialnym przekroczyło oczekiwania uczelni. WSBiP ma zgłoszenia zarówno od osób mieszkających w Polsce, jak poza granicami kraju.

W nowym roku akademickim zajęcia na uczelni z uwagi na obostrzenia sanitarne odbywać się będą hybrydowo, a więc w formie stacjonarnej i online. Studenci będą mogli studiować w 11 nowych filiach. Swoje wydziały zamiejscowe ostrowiecka uczelnia stworzyła w Warszawie, Kielcach, Przemyślu, Miechowie, Starachowicach, Skarżysku ? Kamiennej, Busku- Zdroju, Włoszczowie, Kazimierzy Wielkiej, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Końskich. Nowe filie WSBiP oferują szeroką ofertę studiów podyplomowych, m.in. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Menadżer oświaty, Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz wiele innych. W filii WSBiP w Warszawie uczelnia proponujemy kierunki studiów podyplomowych m.in. Detektywistyka, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Ochrona danych osobowych i informacji poufnych, Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz kurs: Geopolityczne ryzyko inwestycyjne. WSBiP modyfikuje programy kształcenia ? na Pielęgniarstwie i Pedagogice w WSBIP w Ostrowcu Św., w Filiach w Tomaszowie Mazowieckim i Limanowej oraz ma w planie zakup symulatorów odczuć starczych i sprzętu VR. Do nauki nowego przedmiotu oddelegowanych zostało 10 wykładowców, którzy przeszli 60- godzinne szkolenie, aby roku akademickim 2020/2021 prowadzić zajęcia z projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Od nowego roku akademickiego WSBiP poszerzyła także ofertę studiów podyplomowych w formie wyłącznie online.

Jesteśmy małym ośrodkiem akademickim, położonym w mieście powiatowym. Mimo, iż na WSBiP finansowanie zewnętrzne badań naukowych jest minimalne, to uczelnia nie ma się czego wstydzić. Dysponuje kilka interesującymi obszarami badawczymi, zwłaszcza z zakresu obronności i bezpieczeństwa.  Etatowy pracownik naszej uczelni, prof. Wiktor Adamus, został nagrodzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. WSBiP podpisała umowy bilateralne z uczelniami z Uzbekistanu i Kirgistanu, których owocem ma być stworzenie konsorcjum naukowego, pracującego nad problemami Azji Środkowej. Realizuje projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczące organizacji specjalistycznych kursów e-learningowych m.in. z takich zagadnień jak wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czy cyberbezpieczeństwo. 

W nowym roku akademickim do grona wykładowców WSBiP dołączył prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko. To znany pedagog społeczny, socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, diagnosta i terapeuta. Jest dyrektorem naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej, kierownikiem jedynej w Polsce poradni cyberuzależnień ? cyberzaburzeń. Prof. Mariusz Jędrzejko jest ekspertem w dziedzinie nowych narkotyków i marihuany. Częsty, jako komentator, występuje w ogólnopolskich mediach. W ramach swoich zadań prof. Jędrzejko odpowiedzialny będzie m.in. za stworzenie systemu szkoleń z zakresu terapii uzależnień w WSBiP oraz filiach uczelni i punktach współpracujących.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *