Życzenia  i nagrody dla nauczycieli

Do sali konferencyjnej starostwa powiatowego zostali zaproszeni nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Trud ich codziennej pracy doceniła starosta Marzena Dębniak, kierując serdeczne życzenia i dziękując za zaangażowanie. Uroczystość ze względu na reżim sanitarny odbyła się w nieco ograniczonej formie. Do życzeń dla nauczycieli przyłączyli się: prezydent miasta Jarosław Górczyński, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata, radny Dariusz Czupryński, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu oraz Ewa Malec, przewodnicząca lokalnych struktur ZNP i Agata Adamek, przewodnicząca Związków Zawodowych ?Solidarność?.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i upominków. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno ?wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2019/20 Nagrodę Starosty Ostrowieckiego otrzymali: Jolanta Broda z ZSO, Wiesława Grudzień  z ZSO, Jolanta Wojtas z ZSO, Dorota Drzazga z II LO, Dorota Kamińska z III LO, Jerzy Gomuła z ZSOMS, Grażyna Sowa z ZS Nr 1, Krzysztof Hoyer ZS Nr2, Renata Kowalska z ZS Nr 3, Edyta Świątek ZS Nr 3, Urszula Sowa z CKZiU, Anna Wieczerzak z ZSS, Katarzyna Krzyżanowska z SOSW, Iwona Skalmierska z SOSW, Marta Hapczyn z ZSS, Marcin Sitarz dyrektor CKZiU oraz Małgorzata Górecka ?Smolińska , dyrektor II LO.

Nauczyciele zostali także uhonorowani odznaczeniami postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty ? Złoty Krzyż Zasługi otrzymały: Małgorzata Malinowska z ZSOMS i Urszula  Heba z II LO. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały ? Anna Nowak ?Musiał z III LO  i Dorota Szczałuba z ZS Nr 1. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały ? Katarzyna Mozal ?Papciak z ZSOMS, Alicja Ramska z ZSOMS, Małgorzata Stańczak z ZSOMS i Małgorzata Stolarczyk z II LO.

Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej ? Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymała: Ewa Skręt z ZS Nr 1. Srebrny Medal – Rafał Dytkowski z ZSOMS, Monika Majchrzyk z III LO, Edyta Majecka ?Loranty z ZS Nr 1, Beata Niedbała z ZSOMS, Anna Puton z ZS Nr 1, Serafin Anna z CKZiU, Jolanta Sienniak ?Romańska III LO, Katarzyna Górniak z ZSOMS, ks. Stanisław Kowalski z SOSW, Renata Mrugała z ZSOMS, Hanna Ziółkowska -Raban ZS Nr 2. Brązowy Medal -Renata Bryła ZS Nr1,  Mikołaj Chałupczak z CKZiU, Aneta Krawczyk z ZS Nr 1, Lucyna Książek z III LO, Katarzyna Przednowek z CKZiU oraz Monika Smolińska ZS Nr 1.

Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona Małgorzata Chojnacka z ZSS. Decyzją MEN za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrodę otrzymał Rafał Dytkowski z ZSOMS. Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej nagrody otrzymali: Monika Garbacka z ZSOMS, Magdalena Kalista ?Jasiak z MOS, Dariusz Kaszuba z ZSO, Edyta Kopyś z ZSS oraz  Iwona Rusinowicz z ZSS.

Nagrody resortowe z uwagi na pandemię zostaną wręczona w innym czasie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *