Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich: Wpis Krzemionek na listę UNESCO zagrożony

W związku z informacjami o próbach uruchomienia eksploatacji złoża wapieni na terenie sołectwa Ruda Kościelna w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Krzemionki” i w całości w jego strefie buforowej działania podjęło Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie.

W opinii archeologów, uruchomienie takiej kopalni byłoby jawnym pogwałceniem przyjętych przez państwo polskie zobowiązań i wiązałoby się z usunięciem „Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego” z listy światowego dziedzictwa UNESCO.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich – jak czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia – wystosował apel do władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz posłów i senatorów. Prosi w nim o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu powstrzymania uruchomienia kopalni odkrywkowej wapieni w Rudzie Kościelnej. Prosi również o wspomożenie wysiłków Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu “Krzemionki” przy tworzeniu w regionie objętym wpisem na listę dziedzictwa UNESCO parku kulturowego, który uwzględniałby walory wszystkich znajdujących się w okolicy pozostałości prehistorycznej eksploatacji krzemieni pasiastych oraz dwóch obszarów Natura 2000: „Krzemionki” i „Dolina Kamiennej”.

Przeczytaj apel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *