Terytorialsi pobierają wymazy w szpitalach. Wsparcie wojska można zamówić online

Blisko 40 żołnierzy 10. ŚBOT będzie pobierać wymazy w 12 punktach naszego regionu. Jest to nowe, szerokie wsparcie placówek NFZ w regionie.

Obecnie 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała zadanie wsparcia nowego obszaru. Na terenie województwa świętokrzyskiego zespoły wymazowe złożone w sumie z blisko 40  żołnierzy będą pobierać próbki w placówkach NFZ. Terytorialsów będziemy mogli  spotkać w 12 punktach naszego regionu. Będą to najczęściej szpitale powiatowe. W Kielcach punkty będą umiejscowione w Szpitalu Kieleckim im. Św. Aleksandra przy ul. Kościuszki oraz w Przychodni Sportowej przy ul. Artwińskiego. Zespoły wymazowe składają się z 3 żołnierzy którzy posiadają kompetencje lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki i  posiadają ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. W zespołach wymazowych badania prowadzą również żołnierze którzy są studentami ostatniego roku kierunków medycznych. 

Należy wspomnieć, że oprócz tego jesteśmy obecni w 6 szpitalach w regionie, ale z nieco innym rodzajem wsparcia. W tych placówkach prowadzimy pomiar temperatury, triaż czyli wstępną  segregację osób wchodzących do placówki. Tam personel medyczny wspiera ponad 20 naszych żołnierzy. Dzisiaj również kolejny nasz zespół wymazowy pobrał 90 próbek w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Sobieskiego.  Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. Po pobraniu wymazu odpowiednio zabezpieczona, opisana i oznaczona próbka przewożona jest przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom.  – powiedział oficer prasowy brygady por. Marcin Kowal.

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady obrony Terytorialnie aktywnie wspierają społeczeństwo regionu Świętokrzyskiego w walce z COVID-19. Realizują operację ?Trwała Odporność? której cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. W swoich działaniach  ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną.


Druga fala pandemii skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Aby usprawnić proces zamawiania wsparcia w marcu br. powstała ?Platforma Wsparcia WOT?, dzięki której proces wnioskowania o pomoc wojska został maksymalnie uproszczony i odbiurokratyzowany.

Do tej pory na platformie zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc wojska. Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno ? epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne, domy dziecka.

Platforma najbardziej efektywnie była wykorzystywana w maju i czerwcu, wraz ze zmniejszaniem obostrzeń sanitarnych malała też liczba wniosków globalna oraz ta składana za pomocą narzędzia. Obecnie wraz ze wzrostem zaangażowania różnych instytucji w działania przeciwkryzysowe, rośnie też liczba wniosków o wsparcie do WOT.

 ?Platforma Wsparcia WOT? to aplikacja webowa dostępna pod adresem: www.pomocwot.ron.mil.pl, mogą z niej korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać email z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl, w odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi.

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami mają wojewodowie. Oni lub wskazane przez nich osoby zobowiązani są do oceny każdego wniosku oraz ostatecznie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do brygady właściwej dla rejonu realizacji wniosku.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza,  w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT ds. współpracy z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne ? zlecający zadanie na bieżąco może śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ostatnich tygodniach zwiększyli działania w walce z Coronavirusem. Wsparcie żołnierzy 10 ŚBOT jest prowadzone w ramach operacji ?Trwała Odporność?, którą WOT rozpoczął w trzeciej dekadzie czerwca tuż po zakończeniu operacji ?Odporna Wiosna?. Świętokrzyscy Terytorialsi pomagają w walce z COVID 19 placówkom medycznym, domom pomocy społecznej, służbom sanitarnym oraz wspierają Policję.  Działania prowadzone są w różnych obszarach. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *