Centrum Ostrowca się zmienia

Dobra pogoda sprzyja prowadzeniu prac na ostrowieckich drogach. Duży front robót prowadzony jest w centrum miasta, na ulicach Wardyńskiego oraz Siennieńskiej. W tych ostatnich przypadkach, podobnie zresztą jak przy ulicy Furmańskiej wykonawcą jest spółka gminna ? Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
? Remont ulicy Adama Wardyńskiego w Ostrowcu objął odcinek drogi wojewódzkiej, do skrzyżowania z ulicą Jana Głogowskiego, a także łączniki od ulicy Głogowskiego do ulicy Denkowskiej. Prace przebiegają obecnie bez większych utrudnień dla kierowców, bo wymieniane są krawężniki. Jednak już w tym tygodniu rozpoczną się roboty związane z wymianą nawierzchni ? wyjaśnia prezes MPRD, Krzysztof Kowalski. Większe utrudnienia dla kierowców pojawią się, gdy będzie frezowana stara nawierzchnia, a potem układana nowa. Remontowany odcinek ulicy nie zostanie jednak wyłączony z ruchu, a prace będą prowadzone połówkami. Myślę, że roboty te zakończymy w ciągu dwóch tygodni. Te największe planujemy zakończyć do 16 listopada, a potem – jeśli pogoda pozwoli wejdziemy na ulicę Piwną, gdzie mamy do wykonania 110?metrowy odcinek drogi. Inwestycja obejmuje także wymianę chodników na granitowe.
? Gratuluję wykonawcy szybkiego tempa prac. Chcę pochwalić pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ? prezesa K. Kowalskiego oraz jego załogę za sumienność oraz estetykę prowadzonej inwestycji, tak by realizowane działania były jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców. To dobra reklama dla naszej spółki, która wygrała realizację zadania w ramach postępowania przetargowego. W ten sposób wydane pieniądze w pewien sposób pozostają w gminie. Przy tej okazji liczę na wyrozumiałość ostrowczan mieszkających, prowadzących działalność oraz korzystających z tych ulic. Cieszę się również i doceniam, że dzięki remontom dróg wiele osób decyduje się na renowację swoich nieruchomości, co poprawia ogólną estetykę miasta ? mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.
Zadanie pod nazwą ?Remont dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim? obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno ? bitumicznej w ulicy dr Adama Wardyńskiego (450 mb) i Piwnej (110mb), nawierzchni chodników z płyt granitowych oraz z płyt chodnikowych z guzami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową na przejściach dla pieszych wraz z elementami kostki granitowej, nawierzchnia zjazdów do posesji z płyt granitowych, miejsc postojowych wraz z krawężnikami, doświetlenia przejść dla pieszych, wymiany słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych typu LED. Wartość robót to 1 999 574,72zł brutto, a termin zawarty w umowie przypada na 3 maja 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *