Zawrzało na sesji w Ćmielowie, wiceprzewodniczący odwołani

Do bezprecedensowej sytuacji doszło na sesji Rady Miasta i Gminy w Ćmielowie. Radni odwołali ze stanowiska wiceprzewodniczących rady Piotra Małka i Jacka Bryłę.
Podjęli także decyzję o powołaniu wiceprzewodniczącej Katarzyny Nikodem.
Głosowanie zostało poprzedzone złożeniem dwóch wniosków na ręce przewodniczącej Krystyny Zdonek.
– Jako wnioskujący radni uważamy, iż pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ćmielowie, radny Jacek Bryła (na drugim wniosku Piotr Małek), nie sprawuje powierzonej mu funkcji należycie – czytamy we wnioskach.
Nie podoba nam się styl jego pracy, który powoduje niepotrzebne napięcia i konflikty. Z jego strony odczuwamy brak współpracy z radnymi, co doprowadza do braku jedności w radzie i zrozumienia.
Pod wnioskiem o odwołanie radnego Jacka Bryły z funkcji wiceprzewodniczącego podpisało się 10 radnych. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Za odwołaniem wiceprzewodniczącego Piotra Małka było 11 radnych, 4 przeciw.
-Jesteśmy co prawda dzisiaj świadkami takiego zdarzenia dość chaotycznego, działania ad hoc, uważam – zabrała głos burmistrz Ćmielowa, Joanna Suska. Nie do końca zrozumiałego tak naprawdę, gdyż odwołanie tych dwóch osób: wiceprzewodniczącego Piotra Małka i wiceprzewodniczącego Jacka Bryły, uważam za czyste rozgrywki polityczne. Te osoby, które pełnią te funkcje, są prawdziwymi społecznikami, służą mieszkańcom na co dzień, służą mi pomocą każdego dnia. Przychodzą, radzą, bo taka jest rola radnego. Rolą radnego jest radzić, doradzać burmistrzowi, żeby podejmować wspólne, jak najlepsze decyzje. Dlatego uważam, że takie działanie jest na szkodę rozwoju gminy Ćmielów, ale uszanuję państwa radnych decyzję w głosowaniu, które nastąpi. Tylko pytanie moje brzmi i kieruję je do pani przewodniczącej, czy wprowadzane na dzisiejszej sesji procedury są zgodne.
Obydwaj radni w swoich wystąpieniach podkreśli swoją pracę na rzecz mieszkańców. Nie kryli także rozczarowania postawą radnych, którzy zagłosowali za ich odwołaniem.
-Pełniąc powierzoną mi funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie będę starać się kreować pozytywny wizerunek Rady Miejskiej w Ćmielowie – mówi Katarzyna Nikodem. Głównym moim celem jest równomierny i zrównoważony rozwój całej naszej małej społeczności. Nie traktuję tej funkcji jako stanowiska bycia bliżej burmistrz Ćmielowa, lecz moim zadaniem jest dobra współpraca i porozumienie z burmistrz, przewodniczącą rady oraz pozostałymi radnymi, a także sołtysami oraz przewodniczącymi rad osiedlowych. Pragnę zjednoczyć przy współpracy z przewodniczącą rady naszą radę, aby razem z radymi słuchać mieszkańców i starać się rozwiązywać ich problemy.
Zarówno odwołani radni, jak i burmistrz podkreślają, że o sprawie odwołania wiceprzewodniczących nie odbyło się wcześniej posiedzenie żadnej z komisji. Radni nie otrzymali także przed sesją projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Wszystko wskazuje na to, że sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *