Nie będzie kolędy w tradycyjnej formie

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje, że w sprawie tegorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) została przeprowadzona szeroka konsultacja wśród księży dziekanów ze wszystkich 25 dekanatów diecezji.

23 z 25 księży dziekanów opowiedziało się za odwołaniem w tym momencie (kolędy) w formie tradycyjnej. Mając na względzie wyrażone opinie, biorące pod uwagę stanowisko duchownych i świeckich, a szczególnie uwzględniając sytuację epidemiczną, biskup ordynariusz podjął decyzję o odwołaniu tegorocznej wizyty duszpasterskiej (kolędy) w formie tradycyjnej.


W stanowisku kurii podpisanym przez kanclerza kurii ks. dra Romana Jańca, zachęca się księży się do organizowania w kościołach parafialnych specjalnych nabożeństw dla wiernych z poszczególnych części parafii (z zachowaniem limitów osobowych), połączonych z pasterskim błogosławieństwem, przekazaniem diecezjalnych folderów kolędowych, które do 15 grudnia br. mają zostać przygotowane przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Po powrocie z nabożeństwa do domu zachęca się wiernych do wspólnej modlitwy rodzinnej. W stanowisku kurii prosi się o posługę sakramentalną chorym oraz osobom znajdującym się w szczególnych warunkach życiowych. Ponieważ sytuacja konkretnej osoby nie zawsze jest znana duszpasterzowi, tego rodzaju wizyta powinna być wcześniej uzgodniona z zainteresowanym i jego rodziną, zasięgając wszelkich użytecznych informacji i mając na względzie przepisy epidemiczne. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci duszpasterz postąpi zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i własnym sumieniem.
Kanclerz apeluje do wszystkich księży, aby byli zawsze dostępni osobiście i pod telefonem, rozwijając maksymalnie kontakt z innymi kapłanami i wiernymi, co będzie sprzyjało pielęgnowaniu wspólnoty. Nie wyklucza się możliwości wizyty duszpasterskiej (kolędy) w tradycyjnej formie w późniejszym terminie o czym kuria diecezjalna poinformuje pisemnie. Niniejsze zarządzenie obowiązuje w każdej parafii diecezji sandomierskiej i nie dopuszcza się arbitralnych interpretacji ze strony duszpasterzy. Jeśli natomiast pojawią się sytuacje o charakterze nadzwyczajnym, każdy przypadek należy przedstawić pilnie kurii diecezjalnej, która podejmie decyzję.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.