Co najmniej pół miliona z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zostały już podzielone środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 rok.
Świętokrzyskie otrzyma w przyszłym roku z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 6,5 mln zł. Pieniądze te zostaną rozdysponowane pomiędzy powiatowe urzędy pracy. Ostrowiec wnioskował o kwotę 600 tys. zł.
W ubiegłym roku ostrowiecki urząd pracy dysponował w ramach KFS kwotą pół miliona złotych. Jeśli nasze oczekiwania zostaną spełnione, w przyszłym roku będzie można podzielić między pracodawców i pracowników z powiatu ostrowieckiego większą kwotę. W poprzednich latach zainteresowanie dofinansowaniem szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego było spore. Środki, jakimi dysponował urząd pracy, szybko zostały rozdzielone pomiędzy lokalne firmy i instytucje.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy został wydzielony z Funduszu Pracy. Pieniądze z tego funduszu można przeznaczyć na dofinansowanie kształcenia ustawicznego zarówno pracodawców, jaki pracowników. W zamyśle pieniądze te mają zapobiec utracie zatrudnienia przez osoby, które z różnych powodów nie mogą sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawców. Coraz częściej wraz z postępem technicznym, zmianami w technologii, dotychczasowe kwalifikacje okazują się niedostateczne i pracownik musi zdobyć nowe umiejętności czy też dodatkowe uprawnienia, aby sprostać oczekiwaniom właścicieli firm.
Pracodawcy chętnie sięgają po dofinansowanie. Postęp techniczny wymaga ciągłego dokształcania i rozwijania zawodowego. Poza tym, urząd podpisuje umowy i przekazuje środki na kształcenie ustawiczne na korzystnych warunkach. Pracodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów kształcenia, pozostałe 80 proc. stanowi dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawca sam wybiera jednostkę szkoleniową. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *