Porozumienie zawarte. Mieszkańcy będą mieli nowy parking

O tym, że współpraca przynosi wymierne korzyści najlepiej świadczy zawarte w minionym tygodniu porozumienie pomiędzy Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Powiatem Ostrowieckim, a Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Jej efektem będzie remont parkingu na Osiedlu Słonecznym, na który mieszkańcy czekali od lat. Trójstronne porozumienie zawarli  prezydent Jarosław Górczyński, starosta, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz  Marek Zaręba i Iwona Miszczyszyn z zarządu Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

– Jest to świąteczny prezent na koniec tego trudnego roku? mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Ucieszą się z niego przede wszystkim dla mieszkańców bloków 2, 4, 6, 8 i 9 na Osiedlu Słonecznym. Zaszłości własnościowe spowodowały, że teren parkingu został podzielony pomiędzy trzech właścicieli: miasto, powiat i spółdzielnię mieszkaniową. Po konsultacjach i merytorycznych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że czas tę kwestię rozwiązać i zawrzeć porozumienie. Chce podziękować inicjatorom tego przedsięwzięcia radnym: Marcie Woźnickiej Kuzdak, Agnieszce Rogalińskiej Mariuszowi Łacie, Aronowi Pietruszce. Chcę też podziękować mieszkańcom, którzy wykazywali oddolną inicjatywę.

Zaangażowanie każdej ze stron w inwestycji polegającej na remoncie parkingu ma być proporcjonalny do udziałów w ogólnej własności. Efektem ma być nowoczesne 70 miejsc parkingowych, które ma szanse powstać do końca czerwca 2021.  

-Jest to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy dzięki, której można zrealizować tak ważną dla mieszkańców inwestycję.- mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. Przez wiele lat nie można się było doprosić remontu tego parkingu, lobbowali zarówno mieszkańcy, ale i radni, a teraz będzie to możliwe.

-Organizatorem całego przedsięwzięcia będzie nasza spółdzielnia- mówi Marek Zaręba, prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przetarg na wykonanie remontu zostanie ogłoszony już wiosną przyszłego roku.

Wartość inwestycji to około 700 tysięcy złotych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *