Mobilny pomiar powietrza tylko do końca roku

Tylko do końca tego roku w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie działać stacja monitoringu powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Jej wskazania można jeszcze kilka dni śledzić za pośrednictwem strony http://powietrze.gios.gov.pl

– Stacja monitoringu jakości powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest to stacja mobilna, działająca w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska- mówi Wojciech Laska, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Została uruchomiona w styczniu 2020 roku i będzie funkcjonować tylko do końca tego roku.

Na początku 2021 roku stacja zostanie przeniesiona do Sandomierza. Na stacji mierzone są takie zanieczyszczenia jak: pył zawieszony PM10 oraz PM2,5 (pomiar 1-godzinny i 24-godzinny), benzo(a)piren, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz ozon. Dane ze stacji publikowane są na portalu „Jakość powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Stacja monitoringu powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jedną z czternastu stacji w województwie, z której wyniki pomiarów wykorzystane zostaną do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim.

Stacje położone najbliżej Ostrowca Świętokrzyskiego to stacja w Ożarowie oraz w Starachowicach. W 2021 roku planowane jest również uruchomienie mobilnej stacji pomiarowej w Opatowie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *