Będzie basen i muzeum w Opatowie

Do Opatowa, jak podkreśla burmistrz Grzegorz Gajewski, dotarła bardzo dobra wiadomość. Miastu została przyznana kwota 9.080.000 złotych, to środki skierowane przez Urząd Marszałkowski na rewitalizację Opatowa.
-Będzie basen i nowy rynek, nowy Skwer Gombrowicza oraz muzeum w budynku po dawnym więzieniu – nie kryje zadowolenia burmistrz G. Gajewski. Po długich walkach i staraniach wspólnie wydarliśmy te pieniądze Komisji Europejskiej i wirusowi. Teraz nie zatrzyma nas już nic. Opatów będzie piękny i funkcjonalny. To wielki dzień dla nas wszystkich. 7 mln 935 tys. zł ? to wartość unijnego dofinansowania rewitalizacji Opatowa. Ogólna wartość projektu to 14 mln 186 tys. zł. W projekt ?Rewitalizacja Miasta Opatów? wejdzie: odbudowa basenu otwartego na Kanii z terenem rekreacji, przebudowa przestrzeni publicznej opatowskiego rynku wraz z modernizacją budynków oraz przebudowa budynku po byłym więzieniu na potrzeby muzeum regionalnego. Zagospodarowany zostanie także teren nad rzeką Opatówką, zaplanowano modernizację niektórych dróg z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i instalacją monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Wszystkie rozwiązania architektoniczne, które powstaną dzięki projektowi rewitalizacji, przystosowane będą pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to prawie 5 ha.
-Rewitalizacja to bardzo ważne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, szczególnie biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju Opatowa w kierunku turystyki. Jestem przekonany, że unijne wsparcie pozwoli na zmianę wizerunku miasta i stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i turystów ? mówi marszałek Andrzej Bętkowski.
Projekt rewitalizacji Opatowa znajdował się na liście rezerwowej, ale w związku z wynegocjowanymi z Komisją Europejską zmianami w RPOWŚ dotyczącymi przesunięć środków finansowych z innych działań, możliwe stało się dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *