Miasto nałożyło już blisko 700 tys. zł kary!

Blisko 700 tys. złotych kary Gmina Ostrowiec Świętokrzyski naliczyła na firmę ?FART?, która zajmuje się, już niespełna od roku, gospodarką odpadami w naszym mieście.
Choć niedociągnięć ze strony wykonawcy jest coraz mniej, ale nadal się zdarzają, nie można w związku z pandemią nakładać kolejnych upomnień.
– Ta kwota została potrącona wykonawcy z wynagrodzenia- tłumaczył podczas sesji Rady Miasta, Mariusz Kałuża, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie dalsze nakładanie kar na wykonawcę sprawę komplikuje pandemia. Jedna z tarcz antykryzysowych wprowadziła zabezpieczenia na wykonawców tego typu usług. Jeśli podmiot udowodni, że jest dotknięty skutkami COVID- 19, takich kar nie można nakładać. Nadal je naliczamy, w chwili gdy będzie możliwość ich potrącenia, na pewno to zrobimy. Podczas sesji znów zgłaszano uwagi do wykonawcy usługi.
Radny Artur Głąb mówił o tych z własnych obserwacji i przekazanych przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową.
– Pojemniki wypełnione w jakiejś części nie są przez firmę opróżniane, przez co w krótkim okresie się przepełniają, problemem jest też pora odbioru odpadów, np. piątkowy wieczór przed weekendem, firma pomija kursy dodatkowe za dzień świąteczny- wyliczał radny.
Radni na sesji przyjęli trzy uchwały związane z gospodarką odpadami: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat, dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzającą zmiany do ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski?.
I tak m.in. wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Miasto nałożyło już blisko 700 tys. zł kary!

  • 28 grudnia 2020 at 13:15
    Permalink

    może by tak choć raz nałożyć karę na osoby odpowiedzialne za wybór takiej firmy-patałacha ; do tej pory poprzednia firma sprawowała się bez zarzutów więc trzeba jak najszybciej wrócić do korzystania z ich usług

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *