Kontrole koronawirusowe

Na terenie powiatu ostrowieckiego wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzono kontrole stoków narciarskich oraz lodowisk. Na miejscu policjanci przypominali o obowiązku przestrzegania obostrzeń, zachowaniu dystansu społecznego oraz zakrywaniu ust i nosa. Policjanci nie interweniowali w stosunku do osób korzystających ze stoku oraz lodowiska.

Rafał Dobrowolski z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje, że organem wiodącym w zakresie prowadzenia kontroli tego typu podmiotów są jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacjach, gdy rażąco zostaną naruszone przepisy dotyczące reżimu sanitarnego, mają one możliwość nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej do 30 tys. złotych. Gdy zaistnieje potrzeba wsparcia tych służb w zakresie prowadzonych kontroli ? udzielają go policjanci.

Funkcjonariusze podejmują także interwencje w przypadkach zgłoszonych naruszeń obowiązującego reżimu sanitarnego oraz gdy w trakcie służby zaobserwują, że dochodzi do łamania prawa w tym zakresie. Gdy policjant stwierdzi, że doszło do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wówczas sporządza stosowną dokumentację i na jej podstawie dalsze decyzje mogą być podejmowane przez prokuratora lub sąd, do którego dana sprawa zostanie skierowana.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *