Trzeba rejestrować umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.
O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
-Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) ? informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. świętokrzyskiego. Formularz należy złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
– Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych – wskazuje szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska.
W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.
– Gdy projektowaliśmy i realizowaliśmy pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, problemem był brak wystarczających informacji o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Dzięki tej zmianie od 1 stycznia możemy we współpracy z naszymi klientami tworzyć bazę, która pozwoli na ocenę skali tego zjawiska – mówi prezes ZUS.
Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło są zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek, czy też nie.
Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *