Proces byłego proboszcza niejawny

W dniu 3 lutego 2021 r., przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces 58-letniego księdza – byłego proboszcza parafii w Tarnobrzegu, a ostatnio w Ostrowcu Świętokrzyskim.

-Sąd wyłączył jawność rozprawy ?poinformował sędzia Marek Nowak, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Oskarżony nadal pozostaje w areszcie tymczasowym. Sąd przesłuchuje świadków.

Prokuratura oskarżyła proboszcza o molestowanie i nakłanianie nieletniego do składania fałszywych zeznań, a sąd w dniu 17 września 2020 r. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przeciwko księdzu toczyło się śledztwo od czerwca 2019 roku. Co ważne, śledztwo toczyło się po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez oficjała Sandomierskiego Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

Do przestępstwa miało dojść w larach 2005 -2006 w Tarnobrzegu. Jak podał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel, w dniu 15 września 2020 r. księdzu Józefowi G. został przedstawiony zarzut związany z molestowaniem seksualnym małoletniego poniżej 15 roku życia, jak również zarzut dotyczący bezprawnego wpływania na pokrzywdzonego, celem wywarcia na nim określonego wpływu zmierzającego do złożenia korzystnych dla podejrzanego zeznań.

Zarzucane podejrzanemu zasadnicze przestępstwo zostało opisane w art. 200 par. 1 Kodeksu karnego. Przepis ten brzmi: ?Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12?.

W toku śledztwa ksiądz został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, które ? zdaniem Prokuratury ? są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym w sprawie.

Podczas rozprawy w dniu 3 lutego 2021 roku sąd nie zdołał przesłuchać wszystkich, wyznaczonych na ten termin świadków. W sumie zostały wyznaczone cztery terminy, a ostatni z nich w marcu 2021 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *