Gmina zwalnia restauratorów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych

W Ostrowcu Świętokrzyskim na wniosek prezydenta Jarosława Górczyńskiego i przy jednomyślnej aprobacie radnych miejskich podmioty z branży restauracyjno- gastronomicznej będą zwolnione z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. To kolejny element pomocy Gminy dla lokalnego biznesu w związku z pandemią koronawirusa i lockdownem wielu branż.

Zapisy uchwały zwalniają przedsiębiorców z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży obejmującej raty płatne do 31 maja 2021 r. i 30 września 2021 r. Również przedsiębiorcom, którzy już wnieśli opłatę za korzystanie z zezwoleń na rachunek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., przyznawać będzie zwrot tej opłaty w części objętej zwolnieniem. Regulacje te nie dotyczą opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

– W Ostrowcu Świętokrzyskim wsłuchujemy się w głosy wielu środowisk, stąd widząc, jak pandemia dotknęła branżę restauracyjno- gastronomiczną postanowiliśmy zareagować i pomóc- mówił podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, prezydent Jarosław Górczyński. Ta pomoc polega na tym, że umożliwimy nie opłacenie drugiej i trzeci raty za zezwolenie na koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Z takich regulacji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może skorzystać 47 przedsiębiorców, którzy prowadzą tego typu działalność i posiadają 94 koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obecny  na sesji Jarosław Cichoń prowadzący ?Słoneczną Werandę?, w imieniu własnym oraz swoich kolegów z branży podziękował za podjęcie takiej decyzji.

-Dziękuję za dostrzeżenie naszej trudnej sytuacji. Dzisiejsza uchwała to wymierna pomoc, w tym trudnym pandemicznym czasie. Dziękuję za to serdecznie ? mówił Jarosław Cichoń. Może dla samorządu to miły gest w naszą stronę, ale dla nas, którzy od miesięcy mamy zamknięte lokale, to bardzo dużo.

Wielu radnych jeszcze przed podjęciem uchwały głośno wyrażało swoje poparcie dla tej inicjatywy, która w sposób realny wesprze ostrowieckich restauratorów, którzy dotkliwie odczuwają rządowe obostrzenia, przy jednoczesnym braku centralnej pomocy.

– To kolejny ukłon prezydenta Jarosława Górczyńskiego i jego służb w stronę przedsiębiorców, na ile pozwalają to przepisy prawa- mówi radny Andrzej Pałka.

– Przepisy w Polsce są takie, a nie inne i samorząd nie ma zbyt wielu ustawowych możliwości, aby ulżyć przedsiębiorco, tym bardziej cieszy mnie to, że stajemy się wykorzystywać wszystkie możliwe drogi pomocy- wtórował radny Marcin Marzec.

Należy zaakcentować, że takie działania ostrowieckiego samorządu, jak ta polegająca na zwolnieniu z opłat są możliwe dzięki dobrej kondycji finansowej miasta, który na początku tego roku spłacił całkowicie swe zadłużenie. Przypomnijmy, że w ramach pomocy w czasie pandemii, w minionym jeszcze roku przeznaczono 50 mln złotych na lokalne inwestycje, co było jednym z elementów ?Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego?, czyli projektu pomocowego dla mieszkańców, zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców.  W okresie niemal całkowitego lockdownu, na trzy miesiące radykalnie, do 1 zł za metr kwadratowy, samorząd obniżył stawki czynszu oraz opłaty za wodę do jednego zł za 1 m sześcienny, a straty Miejskich Wodociągów zrekompensował z kasy miasta. Kolejne obniżki, a właściwie zwolnienia, dotyczyły stawek podatku od nieruchomości. W ekspresowym tempie, zamawiając usługi w lokalnych szwalniach, miasto uszyło 57 tysięcy maseczek i bezpłatnie rozdystrybuowało wśród mieszkańców. Kolejnym krokiem była, zaaprobowana przez radę miasta, decyzja o zamrożeniu już szósty raz z rzędu stawek podatków lokalnych.

Nie należy też zapominać, że pomimo ograniczeń władze samorządowe zapewniły właściwe warunki do sprawnego funkcjonowania wszystkich miejskich jednostek, a także pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu miejskiego, a także szeroko rozumianej gospodarki komunalnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *