Cukrownia „Częstocice” wciąż na sprzedaż

Szymon Smajdor – rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, potwierdził docierające do nas informacje, iż w tym tygodniu, a konkretnie dziś, odbędą się licytacje dwóch, zabudowanych nieruchomości, znajdujących się na terenie byłej Cukrowni ?Częstocice?.
Magazyn nr 1 i ?kościółek? na sprzedaż
Jak się dowiedzieliśmy, przedmiotem licytacji będą działki o powierzchni 0,5869 ha i 0,5329 ha wraz z usytuowanymi na nich budynkami magazynowymi oraz prawem do 1/5 udziału w drodze wewnętrznej, jako dojazdowej do budynków. Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są, jako położone na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, na których można prowadzić usługi ogólnomiejskie. Cena w ywoławcza działek skalkulowana została na poziomie 230 i 153 tys. zł.
Waldemar Brociek – kustosz Izby Pamięci Cukrownictwa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., dawną Cukrownię ?Częstocice? w Ostrowcu Świętokrzyskim zna, jak własną kieszeń. Mówi nam, że na jednej z działek stoi tzw. magazyn nr 1.

-Budynek ten, najwyższy w zasobach byłej naszej cukrowni, został wybudowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Magazynowano w nim dostarczany taśmociągiem i układany w warstwach i na wielu poziomach cukier w workach 50-kilogramowych, przeznaczony do sprzedaży hurtowej – podkreśla ostrowiecki historyk. -Cukier do sprzedaży detalicznej paczkowany był od razu w worki 1-kilogramowe. Do magazynu prowadziły niegdyś nieistniejące już obecnie tory, ułatwiające transport cukru drogą kolejową. Dziś, cukier przechowuje się w postaci sypkiej w silosach, a do jego przewozu służą specjalne cysterny. Od strony ulicy Świętokrzyskiej można nadal bez przeszkód dojechać do magazynu drogą wewnętrzną.
Także na drugiej z działek, wdzięcznie z racji pochyłej konstrukcji dachu nazywanej przez byłych pracowników ?kościołkiem?, usytuowany jest magazyn.
-Ten budynek z kolei, położony nieco na wzniesieniu, wybudowano podczas drugiej wojny światowej. Magazynowano w nim wysłodki, jako produkt uboczny powstający podczas produkcji cukru z buraków cukrowych – mówi Waldemar Brociek. ?Prowadziły do niego również dwie drogi dojazdowe.


Polityka spółki cukrowej
Oczywiście, oba oferowane do sprzedaży budynki magazynowe położone są w sąsiedztwie pieca wypałowego do produkcji wapna palonego dla przemysłu hutniczego i budowlanego. Potencjalni, nowi nabywcy nieruchomości będą więc musieli prowadzić na nich określoną działalność. Jaką, to przekonamy się?
Polityka Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wobec nieruchomości po byłej Cukrowni ?Częstocice? jest prosta i w pełni logiczna. Polega na pozbyciu się nieprodukcyjnego od 2006 roku majątku, często nawet poniżej kwoty jego wyceny po to, by zminimalizować obciążenia podatkowe. Przykładem w tej materii są chociażby sprzedaże nieruchomości, do których doszło w roku ubiegłym.
Pamiętacie? 7 ha po byłej Cukrowni ?Częstocice? poszło pod młotek
W czerwcu 2020 roku blisko siedmiohektarowy obszar, który należał niegdyś do Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim, znalazł nowego nabywcę. Sprzedano, na podobnej aukcji, jaka odbędzie się w tym tygodniu, działki o powierzchni 4,64 ha oraz nieruchomości składające się z dwóch działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,8679 ha. W ciągu ostatniego półrocza na tym terenie nie wydarzyło się jednak nic. Wiemy tylko, że spółki nowego nabywcy zajmują się transportem kruszyw pod prace drogowe i inwestycje deweloperskie. Wiemy też, że z uwagi na uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego, budowa w tym miejscu osiedla mieszkaniowego nie wchodzi w rachubę.
Zmarnowana szansa?
Kiedy tylko piszemy o byłej Cukrowni ?Częstocice?, to nasi rozmówcy, choćby między wierszami starają się nam mówić o tym, że zmarnowano szansę usytuowania w tej części miasta nowoczesnej biogazowni, która dawałaby nowe miejsca pracy i kolejne, modernizacyjne inwestycje. Przypomnijmy, że do tej pory dwukrotnie było blisko sprzedaży byłego terenu cukrowni w Częstocicach na ten właśnie cel i w obu przypadkach stanowcze ?nie? powiedziała lokalna społeczność. Za pierwszym razem koncern Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chciał wybudować tu biogazownię rolniczą. Protesty okolicznych mieszkańców, obawiających się nieprzyjemnego fetoru, przekreśliły te plany. Pomimo zapewnienia ze strony inwestora, że substrat ? wykorzystywany do produkcji biogazu ? będzie pochodzenia tylko roślinnego, inwestycja dostała negatywną opinię administracyjną m.in. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ostatecznie w maju 2013 roku, po nieudanej inwestycji, PGNiG zlikwidowało powołaną przez siebie spółkę Biogazownia Ostrowiec. Z kolei w 2016 roku kielecka firma wycofała wniosek o lokalizację w Częstocicach? linii do recyklingu odpadów plastikowych. W tym przypadku inwestor także zaniechał realizacji przedsięwzięcia pod naciskiem mieszkańców.
Pomysły miasta
We wrześniu ubiegłego roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nabyła od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działki o powierzchni blisko 7 ha, usytuowane w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Żeromskiego i Kolejowej. Zapowiedziała utworzenie na nich terenów rekreacyjnych. Transakcji tej sprzyjała wręcz okazyjna cena nieruchomości, a i pomysłów do realizacji i ich wykorzystania nie brakowało. Obecnie gmina skupia się na uporządkowaniu terenu, gdyż na tym terenie znajdują się chociażby betonowe zbiorniki retencyjne, wykorzystywane w przeszłości przez cukrownię. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego można na nim realizować zadania dotyczące utrzymania dróg, ciągów publicznych oraz terenów rekreacyjnych, jak również utworzenia warunków do rozwoju rodzinnych ogródków działkowych.
Zakup pozwoli więc m.in. na poszerzenie terenu ogródków działkowych. Z kolei jeśli doszłoby do wybudowania łącznika z ulicą Kolejową, obszar stałby się z pewnością jeszcze bardziej atrakcyjny.
Nigdy nie zapomnimy

Ostrowiacy nigdy nie zapomną o tym, że Cukrownia ?Częstocice? była najstarszą na terenie Królestwa Polskiego. Była też jednym z najstarszych zakładów przemysłowych powiatu ostrowieckiego, która ostatnią kampanię cukrową przeprowadziła w 2005 roku. Stanowiąc część składową Krajowej Spółki Cukrowej z siedzibą w Toruniu, została przeznaczona do likwidacji. Firma zamierzała zburzyć część obiektów przemysłowych cukrowni, zaś teren podzielić na działki, w celu ich sprzedaży. Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach nie zezwolił na wyburzenie niektórych obiektów, m.in. budynku dawnej paczkarni cukru, zbudowanego w 1889 roku. O tej wielkiej historii dziś przypomina nam Izba Pamięci Cukrownictwa, która pod wodzą Waldemara Broćka rozwija się w dobrym tempie. Z całej Polski do Częstocic przekazywane są obiekty muzealne. Instytucja zajmuje się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym – produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni. Nic dziwnego, że z nostalgią byli pracownicy cukrowni wciąż odwiedzają swój były zakład pracy, wspominając stare, dobre czasy. W Częstocicach, czy to na stałe, czy sezonowo, pracowały całe rodziny i to z pokolenia na pokolenie. Izba ma więc jasny cel ? przede wszystkim zachować pamięć o tych wszystkich, którzy w naszej cukrowni pracowali i pozostawili po sobie ślady, a także maszyny i sprzęt niezbędny do produkcji cukru. W starej hali wspomnianej paczkarni usytuowane są działy wystawiennicze, poświęcone np. strażom pożarnym w cukrowniach, uprawie buraka cukrowego i produkcji cukru.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.