Urząd z windą panoramiczną i iluminacją obiektu

Do połowy września 2022 roku ma się zakończyć termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, mieszczącego się przy ulicy Jana Głogowskiego 5.
Oczywiście pracom przy termomodernizacji jednego z najbardziej reprezentacyjnych budynków w naszym mieście przyglądać się będziemy ze szczególną uwagą, tym bardziej, że muszą spełnić wymogi, dotyczące postanowień Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Co ciekawe, w ramach rozbudowy i termomodernizacji planuje się przy nowym budynku Urzędu Miasta budowę wspomnianej zewnętrznej windy panoramicznej, a także wykonanie, w stylu Ostrowieckiego Browaru Kultury, iluminacji świetlnej ścian zewnętrznych budynku. Dachy mają być z kolei pokryte panelami ogniw słonecznych.
Budynek przy ulicy Głogowskiego nie zostanie wyłączony z użytkowania na okres trwania remontu. Prace obejmować będą nie tylko budowę instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz wymiany części instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia i instalacji elektrycznej, ale także rozbudowę budynku od strony Siennieńskiej o wspomnianą już windę panoramiczną.
Projekt budowlany został opracowany przez częstochowską firmę Euro-Projekt. Poza wymianą grzejników, planuje się także ocieplenie stropodachu, a także wszystkich ścian zewnętrznych budynku kondygnacji podziemnej z wyłączeniem ściany starej części budynku od strony ulicy Jana Głogowskiego, która w ramach robót nie objętych termomodernizacją, a objętych zamówieniem zostanie poddana renowacji wraz z malowaniem, wymianą części stolarki okiennej lub przeszklenia. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, a oświetlenie zapewnią nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED w ?starej? części budynku. Wzmocniona zostanie izolacja pionowa ścian fundamentowych.
Wstępnie prace oszacowano na 9,7 mln zł, a do przetargu przystąpiła tylko jedna firma – Korporacja Budowlana ?Darco? z Radomia, która zaoferowała kwotę przeprowadzenia remontu ? 9,3 mln zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w oparciu o zadanie ?Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski?, na które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała ok. 6 mln. zł unijnego wsparcia.


Nieco ponad rok temu Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ostrowcu Świętokrzyskim pracowało nad poprawą stanu nawierzchni ulicy Głogowskiego. Podczas prac odsłonięte zostały mury podpiwniczenia pochodzącego z końca XIX wieku budynku. Archeolodzy nie mają złudzeń, że pod budynkiem magistratu ?coś? niezwykłego się znajduje, a wskazuje na to charakter okazałego budynku, tym bardziej, że nieopodal usytuowany jest dawny zajazd pocztowy z przełomu XVIII i XIX w. przy ulicy Szerokiej?
Z budynkiem nierozerwalnie wiąże się postać Jana Głogowskiego. Ten urodzony w 1854 roku w Goszczynie lekarz, a także działacz endecki i oświatowy, po ukończeniu studiów medycznych na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim w 1880 roku zamieszkał w Ostrowcu i do swej śmierci w 1910 roku pracował w nim jako lekarz miejski. Miasto liczyło wówczas zaledwie 5500 mieszkańców. Nie było w nim nawet ambulatorium, a służba zdrowia składała się z samego doktora Głogowskiego, akuszerki i aptekarza.
W ?Świętokrzyskim słowniku biograficznym? możemy wyczytać, że w 1897 roku Jan Głogowski utworzył we własnym domu przy ulicy Aptecznej, a dziś ulicy nazwanej jego mieniem, sezonową lecznicę. Angażował się w życie społeczne, działał w ochotniczej straży pożarnej i Ostrowieckim Towarzystwie Śpiewaczym ?Lutnia?. W naszym mieście zorganizował oddział Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, którego był prezesem w latach 1908?1910. Należał również do Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1895 r. był jednym głównych organizatorów Ostrowieckiego Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczkowego ?Wzajemność?. Włączył się również w powołanie Ostrowieckiego Towarzystwa Zapomogowo-Pożyczkowego i pełnił w nim funkcję członka rady nadzorczej. Razem z lekarzem, Adamem Wardyńskim, założył Ostrowieckie Towarzystwo Wspomagania Biednych. W 1901 r. był z kolei jednym z współorganizatorów Ochotniczej Straży Ogniowej. Jan Głogowski był wybitną postacią i zasłużenie został patronem ostrowieckiej ulicy. Był działaczem Ligi Narodowej, a w 1902 roku z Maciejem Glogierem i Janem Wigurą stworzył pierwsze koło Towarzystwa Oświaty Narodowej w Częstocicach i Klimkiewiczowie. Z Adamem Mrozowskim współorganizował od 1905 roku Narodowy Związek Robotniczy. W naszym mieście był jednym z liderów Stronnictwa Narodowo- Demokratycznego i wiceprezesem koła Polskiej Macierzy Szkolnej (1906? 1907). Wybrany został elektorem do I Dumy Państwowej z kurii miejskiej w Ostrowcu. Jest pochowany na cmentarzu w Ostrowcu. Zmarł przedwcześnie, w wieku 56 lat, nie doczekawszy realizacji wielu swych inicjatyw.
W kontekście zapowiadanej termomodernizacji tak szeroko piszemy o Janie Głogowskim, gdyż nie byłoby jej, gdyby domu, w którym mieszkał, nie zapisał miastu w testamencie. Jako działacz Polskiej Macierzy Szkolnej uważał bowiem, że w życiu narodu olbrzymie znaczenie ma oświata i nauka. W testamencie zapisał swój dom przy dawnej ulicy Aptecznej miastu, ale warunkiem jego użytkowania na cele społeczne, a konkretnie powstanie w Ostrowcu pierwszego gimnazjum. Już w trzy lata po jego śmierci władze Ostrowca uzyskały od carskiego zaborcy zgodę na otwarcie gimnazjum męskiego, które stało się zaczynem liceum im. Joachima Chreptowicza. Doktor Głogowski przekazał miastu także dwa place przy obecnej ulicy Słowackiego na Dom dla Starców i Kalek oraz na Ochronkę dla Dzieci. Powstał tam sierociniec, którym kierowało Ostrowieckie Towarzystwo Wspomagania Biednych.
Wyjątkowy budynek przy ulicy Jana Głogowskiego stał się, tak przed wojną, jak i obecnie siedzibą Urzędu i Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W okresie wojny znajdowało się w nim tymczasowe więzienie. Tu w nocy z 15 na 16 września 1942 r. szef miejscowego gestapo, podporucznik SS Hans Soltan zarządził aresztowanie 30 mieszkańców Ostrowca, którzy później zostali straceni na Rynku. Aresztowanych przetrzymywano w prowizorycznym więzieniu właśnie w budynku magistratu. Tam zakładników poddawano torturom, usiłując wydobyć wiadomości o działalności ruchu oporu. Na budynku została także zamontowana tablica upamiętniająca strajk robotników Zakładów Ostrowieckich w czerwcu 1926 roku. Władze sanacyjne aresztowały przywódców strajku. Robotnicy podjęli próbę odbicia aresztowanych. Doszło do starcia z wojskiem i policją, w którym zginęło czterech uczestników demonstracji, a dziewięciu było ciężko rannych.
To, że władze naszego miasta zdecydowały się na gruntowany remont budynku urzędu wskazuje, że dyskusja o budowie nowego centrum administracyjnego, w którym siedzibę znalazłby nie tylko urząd miasta, ale i starostwo powiatowe, trzeba odłożyć na daleką przyszłość. Nie brakowało głosów wskazujących pod taką lokalizację miejsce po bazie MPK na Osiedlu Pułanki, która ma się z kolei przenieść na ulicę Samsonowicza. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *