Jaki jest zasięg pradziejowych wyrobisk górniczych na Krzemionkach? Ostrowieckie muzeum to sprawdzi

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowało, że otrzymało od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotację w wysokości 98.000 zł na realizację zadania ?Nieinwazyjne rozpoznanie segmentu C pola eksploatacyjnego Krzemionki?. Środki te muzeum otrzyma w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku do programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS.
Jak się dowiadujemy, nowe zadanie będzie miało na celu weryfikację rzeczywistego zasięgu pradziejowych wyrobisk górniczych oraz sposobu prowadzonej w nich eksploatacji w wysuniętej najbardziej na południowy wschód części pola górniczego Krzemionki. Zaplanowane działania będą realizowane poprzez przeprowadzenie badań geofizycznych metodami: magnetyczną i georadarową oraz niewykluczone, że będą również poddane weryfikacji metodą elektrooporową w połączeniu z pozyskaniem luźnego materiału archeologicznego z powierzchni. Uzyskane wyniki posłużą wprowadzeniu skuteczniejszej ochrony konserwatorskiej tej części zabytku.
Celem ministerialnego projektu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *