Porozumienie na międzygminny transport miejski bez Ćmielowa? Co z dojazdem do Zakładów Porcelany?

Gmina Ćmielów nie przyłączy się do porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego.
Burmistrz Joanna Suska przekazując swe stanowisko tłumaczy je opinią radnych, którzy opowiedzieli się negatywnie o propozycji MZK.
Na przełomie 2020 i 2021 roku Gmina Kunów w ramach międzygminnego porozumienia, jako pierwsza zawarła umowę z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, aby to Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zajął się transportem zbiorowym na tym obszarze.
Mieszkańcy Kunowa zyskali wszystkie ulgi, które mają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli m.in. bezpłatne przejazdy dla osób powyżej 75 roku życia, czy dla krwiodawców itp. Od 4 stycznia br. na terenie Gminy Kunów zaczęły kursować linie 12 i 13 oraz został przedłużony kurs autobusu linii 2.
Z podobną propozycją Miejski Zakład Komunikacji zwrócił się do Gminy Ćmielów.


– Przystąpienie do porozumienia gwarantuje Gminie Ćmielów możliwość decydowania o obowiązujących na jej terenie cenach biletów i ulgach dla pasażerów, a także zakresie usługi, tj. przebiegu linii, czy częstotliwości kursów – twierdzi prezes zarządu MZK, Jarosław Kateusz. Porozumienie miało też regulować obecnie realizowaną usługę publicznego transportu zbiorowego polegającą na codziennych kursach linii nr 2. Skalkulowano ją dla Gminy Ćmielów na 50 tys. złotych rocznie.
– W związku z pismem, jakie zostało skierowane przez MZK odnośnie dofinansowania przez Gminę kwoty 50 tys. zł rocznie na przejazdy komunikacji zbiorowej głównie kursy dowożące pracowników do Zakładu Porcelany, informuje, że powyższy wniosek skierowałam do organu uchwałodawczego, tj. do radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie celem zajęcia stanowiska, gdyż rolą Rady jest m.in. radzić, doradzać Burmistrzowi w sprawach dotyczących Gminy, a zwłaszcza finansowych – odpowiada burmistrz Ćmielowa, Joanna Suska. Stanowisko, jakie wypracowali Radni w swych klubach- w większości wypowiedzieli się negatywnie co do dofinansowania dojazdów.
Władze MZK dziwi, że wszędzie sprawę sprowadza się do dofinansowania linii przewożącej pracowników, choć przecież samo porozumienie, oprócz 720 wozokilometrów dla linii nr 2, ma zdecydowanie szerszy charakter.
Trzeba tu mówić o systemie ulg dla pasażerów, czy współuczestniczeniu w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach planowanych działań wokół transportu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– Porozumienie pomiędzy samorządami daje obopólne korzyści dla mieszkańców obu Gmin, otwiera również perspektywy pozyskania nowych środków finansowych tak potrzebnych na rozbudowę infrastruktury. Szkoda, że odrzuca się współpracę na rzecz lokalnych społeczności – mówi radny Stanisław Choinka.


Z takiej, a nie innej, odpowiedzi ćmielowskiego samorządu niezadowolona jest Zofia Syta, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ?Solidarność? Zakładów Porcelany Ćmielów.
– Z kursów MZK od poniedziałku do piątku korzysta około 50 pracowników, a w weekendy liczba spada do kilkunastu ? mówi Zofia Syta. Zrobiliśmy ze swej strony wszystko, ale już przed samym spotkaniem na komisji, gdzie była omawiana ta sprawa, miałam odczucie, że część radnych nie była w ogóle zainteresowana przedstawianymi propozycjami MZK i nie docierały do nich żadne argumenty.
Przewodnicząca ?Solidarności? chwali sobie dotychczasową współpracę z wcześniejszym MPK, a teraz MZK, gdyż ostrowiecki przewoźnik jako jedyny najpierw zdecydował się na uruchomienie linii m.in. dla potrzeb pracowników, ale i mieszkańców w terminach, które dla prywatnych operatorów były nieatrakcyjne, a później modyfikował nawet trasę, aby dostosować się pod potrzeby pasażerów. Teraz istnieje niebezpieczeństwo, że linia nr 2 zniknie z weekendowego rozkładu jazdy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.