Podziękowanie za trud pracy

W starostwie ostrowieckim odbyła się uroczystość, podczas której Powiatowy Rzecznik Praw Konsumeta, Marek Osmala odebrał podziękowania za pracę zawodową, bowiem odszedł na zslużoną emeryturę.
– Moja kariera zawodowa związana była z przemysłem lekkim, choć pracowałem również w Hucie Ostrowiec. W połowie lat 70. XX wieku odbyłem służbę wojskową w Marynarce Wojennej między innymi na słynnym niszczycielu ORP ?Burza?. W 1980 r. pracowałem w Spółdzielni Pracy ?Modeks? i byłem dość mocno zaangażowany w działalność tamtej ?Solidarności?. Po wprowadzeniu stanu wojennego byłem dwukrotnie internowany. Łącznie w więzieniu w Kielcach przesiedziałem 8 miesięcy. W mojej długiej pracy zawodowej zajmowałem bardzo różne stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Pełniłem także funkcję członka zarządu i członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Prowadziłem również własną działalność gospodarczą. Uważam, że wszystkie te doświadczenia bardzo mi się przydały w pracy rzecznika -mówił Marek Osmala.
Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów M. Osmala pełnił przez ponad 12 lat. Jest rodowitym ostrowczaninem. Urodził się w 1953 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu też spędził lata dzieciństwa. Z wykształcenia M. Osmala jest ekonomistą, studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wraz z żoną Urszulą, która jest znanym lekarzem reumatologiem, wychowali dwoje dzieci. Córka Kasia mieszka w Krakowie, syn Marcin w Warszawie. Oboje skończyli studia ekonomiczne. Rok temu rodzina się powiększyła o wnuczkę Lilianę. Z pewnością pan Marek nie będzie nudził się na emeryturze. Ma wiele pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu.
Podziękowania wraz z życzeniami i gratulacjami, Pan Marek Osmala odebrał od starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak oraz Łukasza Witkowskiego, sekretarza powiatu ostrowieckiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.