Unijny budżet na lata 2021-2027. 891 euro dla każdego mieszkańca województwa świętokrzyskiego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa, która określa na co zostaną przeznaczone dotacje unijne z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027. Około 40% pieniędzy z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. 75% tych środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami województw już trwają. W piątek wiceminister Waldemar Buda spotkał się z marszałkami województw śląskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

Wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Warunkiem otrzymania dodatkowych funduszy jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych. ? Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji. Spotkania z marszałkami służą poznaniu ich wizji rozwoju województw ? podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej każdy region ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej.

– Województwo świętokrzyskie otrzyma co najmniej 1,106 mld euro z programu regionalnego. To daje kwotę 891 euro na jednego mieszkańca i największy wynik kraju ? powiedział podczas spotkania z Andrzejem Bętkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jak zaznaczył minister Buda, województwo świętokrzyskie będzie także objęte następcą programu Polska Wschodnia, którego budżet dla 6 województw wynosi 2,5 mld euro.

Podczas spotkania z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego, który uczestniczył w spotkaniu zdalnie, oraz Wojciechem Kałużą, wicemarszałkiem województwa śląskiego, minister Buda przypomniał, że ten region to jeden z największych beneficjentów  funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej. ? Śląsk otrzyma co najmniej 2,36 mld euro z programu regionalnego oraz 2,07 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ? powiedział wiceminister Waldemar Buda. Przypomniał, że wiele inwestycji w regionie będzie finansowanych także z programów krajowych. Kontynuowana będzie także realizacja Programu dla Śląska.

– Podlasie to region, który wymaga dużego wsparcia i takie otrzyma. Z programu regionalnego do województwa trafi co najmniej 992 mln euro ? zapewniał Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego, wiceminister Buda. Podobnie jak świętokrzyskie, podlaskie zostanie objęte wsparciem z następcy programu Polska Wschodnia.

Jak podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, każde województwo będzie mogło również korzystać z środków Funduszu Odbudowy oraz programów krajowych, finansowanych z środków polityki spójności.

W przyszłej perspektywie UE na lata 2021-2027 fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania środków europejskich. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja czy klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wnika z nich na przykład, że 30% środków budżetu Unii Europejskiej z polityki spójności powinno wspierać działania na rzecz klimatu.

1 marca wiceminister Waldemar Buda rozpoczął negocjacje kontraktów programowych. Do końca kwietnia minister spotka się z marszałkami wszystkich województw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *