Priorytetem przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i wykorzystaniem źródeł odnawialnych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie przestaje w działaniach mających na celu zachęcanie mieszkańców do, jak najszerszego wykorzystywania w swych gospodarstwach domowych źródeł energii odnawialnych. W piątek podczas nadzwyczajnej sesji ostrowieccy radni miejscy opowiedzieli się jednogłośnie za zaproponowaną przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego uchwałą dającą szersze niż dotychczas możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, a także wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

I tak w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych uchwała wprowadza, że dotacja nie będzie uzależniona już od mocy przyłączeniowej określonej w umowie przyłączeniowej z dostawcą energii elektrycznej. Dodatkowo został wydłużony termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych – do dnia 31 maja danego roku. Wprowadzona została możliwość uzyskania dotacji na montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 000 zł. Z kolei kwota udzielanej dotacji na likwidację nieekologicznego systemu ogrzewania budynku (likwidację pieców węglowych) i montaż w ich miejsce systemów ekologicznych została zwiększona do kwoty 3 500 zł (50% kosztów kwalifikowanych). Zwiększona została do 80% kosztów kwalifikowanych dotacja w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego (nie więcej niż 4 000 zł). Zapisy uchwały są skierowane do właścicieli nieruchomości na terenie gminy, którzy wcześniej nie korzystali z dotacji pod warunkiem, że w budynku mieszkalnym nie będzie zainstalowane jakiekolwiek urządzenie grzewcze opalane węglem. Ponadto dotacje na wymianę nieekologicznego urządzenia ogrzewające budynek na ekologiczne urządzenia ogrzewcze w postaci kotła na paliwa stałe (biomasa) nie będą udzielane na terenach, na których istnieje możliwość przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

– Taki nasz, bo ostrowiecki program niskiej emisji funkcjonuje już od 2016 roku, a przed rokiem zamknęliśmy go kwotą wypłaconych dotacji w kwocie 553 tys. złotych- mówi prezydent Jarosław Górczyński. W pierwszym roku funkcjonowania z komponentów zapisanych w programie skorzystali właściciele 32 nieruchomości, a w roku minionym 134. Na ten rok mamy zabezpieczone na ten cel 700 tys. złotych. My nie mówimy tylko działamy, a liczby mówią same za siebie, to chociażby 1550 domów jednorodzinnych przyłączonych do Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Najwięcej domków, bo 494 przyłączono na os. Piaski Henryków, a poza tym w kolejności znalazły się: 147 na os. Kamiennna, 145 na Ludwikowie, Śródmieściu 103, Kolonia Robotnicza 102.

– Nie trzeba zapominać, że w ostatnich latach dokonywaliśmy podłączeń do naszej sieci, także w budynkach wielorodzinnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego- akcentuje prezes MEC Dariusz Wojtas. W 2019 roku było to 18 mieszkań przy ulicy Poniatowskiego, gdzie funkcjonowały piece węglowe, a w 2020 -132 mieszkania, przy Denkowskiej, Parkowej i Staszica.

Nowe regulacje wprowadzone uchwałą bardzo wysoko ocenili ostrowieccy radni.

– Ta przyjęta dziś uchwała jest bardzo ważna, bo daje ona wyższe kwoty dotacji, a przez to większe możliwości przejścia na ekologiczne sposoby ogrzewania domostw. To kolejny konsekwentny krok w stronę ?zielonego miasta?- uważa radny Karol Wójcik. Cieszę się, że dbałość o środowisko naturalne jest nadrzędnym celem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a nowe regulacje kontynuacją rozważnej polityki prezydenta Jarosława Górczyńskiego.

– Bardzo dziękuję za tę uchwałę zarówno prezydentowi, jak i jego służbom, a to z uwagi na to co  dotychczas działo się na moim osiedlu- mówił radny Włodzimierz Sajda. Cieszę, że teraz na os. Hutniczym uda się do sieci MEC podłączyć kolejne bloki i to z wyższą gminną dotacją. Już kontaktowałem się z wieloma mieszkańcami, którzy są z tego rozwiązania bardzo zadowoleni i na pewno skorzystają. Zapewniam, że będę w lokalnym środowisku promował te nowo wprowadzono regulacje.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *