Nowy skarbnik w starostwie powiatowym

Już na najbliższej sesji, 31 marca br., radni Rady Powiatu Ostrowieckiego podejmą uchwałę w sprawie powołania nowego skarbnika starostwa ostrowieckiego.
Jak wyjaśnia starosta, Marzena Dębniak, dotychczasowa skarbnik, Grażyna Krawczyk na własną prośbę zrezygnowała z tej funkcji, z przyczyn osobistych. Kandydatką na to stanowisko jest Julita Szewczyk, obecnie pełniąca funkcję zastępcy skarbnika.
J. Szewczyk rozpoczęła pracę w starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, od momentu jego powstania w 1999 roku. Pełniła funkcję kierownika Referatu Finansowego. Od 1 maja 2019 roku jest zastępcą skarbnika powiatu. Jak przyznaje starosta M. Dębniak, to osoba z dużym doświadczeniem w zakresie finansów powiatu.

Print Friendly, PDF & Email