Nasz prawnik wyjaśnia. Czy stracę część oszczędności?

-Mam zgromadzone w OFE oszczędności, co do których powinienem podjąć ostateczną decyzję-czy przenieść  je do IKE, czy do ZUS? Zastanawiam się, czy lepiej stracić 15 proc. oszczędności, czy też zrezygnować z prawa ich dziedziczenia i później zapłacić podatek? Każda z tych decyzji przyniesie mi straty. Mam wątpliwości, czy projektowane przepisy są zgodne z zasadą swobody przepływu kapitału? Jeśli nie, to czy może to zawetować UE ? pyta czytelnik.– Likwidacja OFE jest już praktycznie przesądzona ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Rada
Ministrów pod koniec ubiegłego roku przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Osoby posiadające środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych będą musiały zdecydować, gdzie chcą je przekazać – na subkonto w ZUS, czy na Indywidualne Konto Emerytalne.
Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE), z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności, czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Rozwiązanie to daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch fi larach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu. Alternatywnie możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. W przypadku, gdy skorzystamy z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc., aby zachować równowagę ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE. Projekt przewiduje, że opłata przekształceniowa zostanie rozłożona na dwie raty, obie płatne w 2022 r. Jej płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *