Adoracje przy Grobach Pańskich i święcenie pokarmów w ostrowieckich świątyniach (zdjęcia)

Do wczesnych godzin popołudniowych trwało święcenie pokarmów w ostrowieckich kościołach. Ze względu na sytuację epidemiczną  święcenie koszyczków z pokarmami, które trafią na wielkanocne stoły odbywało się na zewnątrz  przed świątyniami.

Księża błogosławili pokarmy na tyle często, aby uniknąć gromadzenia się większych grup wiernych, którzy zobowiązani byli do zachowania odpowiedniej odległości i założenia maseczek. W kolegiacie św. Michała Archanioła księża udzielali błogosławieństwa nawet pojedynczo. 

Parafianie uczestniczyli także w adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Wielka Sobota jest ostatnim dniem Wielkiego Tygodnia. Jest to czas wyciszenia i oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.