Oddział Otolaryngologii pozostaje w szpitalu. Będzie Poradnia Endokrynologiczna

Taką decyzję podjęli radni Powiatu Ostrowieckiego przyjmując większością głosów uchwałę w sprawie zatwierdzenia zamiany treści ?Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Radni opozycyjni wstrzymali się od głosu.
Przypomnijmy, że Program Naprawczy szpitala przyjęty jesienią 2019 roku był antidotum na dramatyczną sytuację finansową, w której znalazła się ostrowiecka lecznica. Ogromne zadłużenie, które pod koniec 2018 roku wynosiło 16,5 mln, stawiało szpital na granicy wydolności i było realnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania. Stąd też zadaniem nowo powołanej dyrekcji było przeanalizowanie pracy poszczególnych oddziałów i zaproponowanie rozwiązań, których celem było ratowanie placówki. Wśród propozycji były te najbardziej drastyczne, budzące największy sprzeciw społeczny, lecz wówczas konieczne dla utrzymania szpitala. Dotyczyły one likwidacji trzech oddziałów wykazujących wówczas brak perspektyw na poprawę oraz generujących największe straty finansowe: Zakładu Opiekuńczo ?Leczniczego, Fizjoterapii Ambulatoryjnej oraz Otolaryngologii, a także restrukturyzacji Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Jak się okazało, już w pierwszych miesiącach realizacji Program przyniósł pierwsze efekty. Ordynatorzy zagrożonych likwidacją oddziałów podjęli działania zmniejszające straty. W Zakładzie  Opiekuńczo – Leczniczym zredukowano zatrudnienie, zwiększono liczbę łóżek oraz zmniejszono liczbę konsultacji lekarskich bez pogorszenia jakości świadczeń dla pacjentów. Restrukturyzację podjęto także na Oddziale Ginekologii w zakresie redukcji zatrudnienia lekarzy. Szansa pojawiła się także na Oddziale Otolaryngologii. Przy dużym wsparciu szpitala z budżetu powiatu ostrowieckiego w ciągu dwóch lat udało się ustabilizować sytuację lecznicy na tyle, aby uniknąć likwidacji oddziałów, a tym samym braku szerokiego dostępu do świadczeń medycznych mieszkańcom. Już w lutym 2020  roku zarząd powiatu dał szansę Zakładowi Opiekuńczo ?Leczniczemu oraz Fizjoterapii Ambulatoryjnej, rezygnując z ich zamknięcia. Uchwałę w tej sprawie podjęto 7 lutego 2020 roku. Na sesji 31 marca 2021 roku szansę otrzymał także Oddział Otolaryngologii. Jego dalsze funkcjonowanie zależy od poprawy wyników finansowych. Z końcem 2020 roku rozwiązano umowę o pracę z jednym z lekarzy, a pielęgniarkom i salowym zaproponowano pracę na innych oddziałach. Szansą poprawy wyników finansowych Otolaryngologii jest wykonywanie operacji u dzieci. Przeszkodą było brak lekarzy anestezjologów dziecięcych. Jednak po pozyskaniu lekarzy i uzupełnieniu specjalistycznego sprzętu, planowane operacje musiały zostać odwołane z uwagi na epidemię.
Jak zaznacza Adam Karolik, zastępca dyrektora ds. medycznych ostrowieckiego szpitala, obecna ocena pracy oddziałów jest spotęgowana walką z koronawirusem, stąd nie jest ona miarodajna. Zawieszenie pracy pięciu oddziałów podczas jesiennej fali pandemii, zawieszenie wykonywania zabiegów planowych, w tym także odwołanie zaplanowanych zabiegów na Otolaryngologii, nie pozwoliło na wykazanie potencjału oddziału. 
– Ta ocena jest bardzo utrudniona, gdyż pracę całego szpitala zachwiała walka z covidem. Trudno oceniać pracę Otolaryngologii w sytuacji, kiedy oddział przez długi okres w ogóle był nieczynny, gdyż jego działania zostały zawieszone ze względu na pandemię. W tej chwili większość oddziałów przynosi straty finansowe większe bądź mniejsze. Obecnie jedynymi procedurami, które przynoszą zyski, są dializy oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska. Wszystkie inne oddziały to kreski idące w dół, jeśli chodzi o bilans. Zdajemy sobie sprawę z tego, lecz kiedyś ta epidemia się skończy. Przewiduję jeszcze jesienną falę w tym roku, wiosenna jeżeli będzie, to będzie już słaba. Dopiero powrót szpitala do normalnej pracy tak naprawdę pozwoli rozwinąć się wszystkim szpitalnym oddziałom. Jeżeli zawieszaliśmy pracę oddziałów ze względu na covid 19, to personel przechodził na inne oddziały szpitalne, a koszty pozostawały nie zrealizowane między innymi właśnie na oddziałach Otolaryngologii, Ginekologii i Położnictwa, Zakładu Opiekuńczo ?Leczniczego oraz Fizjoterapii Ambulatoryjnej ? mówi dr A. Karolik.
Temat proponowanych zmian w Programie Naprawczym szpitala wywołał dyskusję podczas sesji. Radny Paweł Walesic pytał m.in. o brak opinii Rady Społecznej Szpitala dotyczącej zmian. Tymczasem to zarząd powiatu obecnej kadencji wprowadził uchwałę, na podstawie której Program Naprawczy był przyjmowany przez Radę Powiatu w 2019 roku oraz jego zmiany także podejmowane są i dyskutowane podczas sesji.. Zarząd powiatu minionej kadencji wprowadził uchwałę, w której Program Naprawczy szpitala nie był przedmiotem dyskusji publicznej, a także o jego przyjęciu lub odrzuceniu nie decydowali radni, co przypomniał radny Łukasz Dybiec. Jak podkreśliła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, to dzięki obecnemu zarządowi dyskusje nad Programem Naprawczym oraz jego zmianami mają charakter publiczny, gdyż dotykają ważnych społecznie kwestii.
-W Programie Naprawczym założyliśmy w 2019 roku wręcz ekstremalne rozwiązania, w tym likwidację trzech oddziałów. Obecnie jednak zrezygnowaliśmy z tych działań, wprowadzając zmiany w Programie. Pierwsza z nich z lutego 2020 roku dotyczyła szansy dla Oddziałów ZOL ?u i Fizjoterapii Ambulatoryjnej. Obecna zmiana dotyczy rezygnacji z likwidacji Oddziału Otolaryngologii, gdyż według opinii dyrekcji szpitala, ten oddział ma potencjał. Od marca ubiegłego roku walczymy z Covidem 19, co ma swoje przełożenie na wykonywanie kontraktu z NFZ. Na przełomie 2019 i 2020 roku udało nam się wprowadzić do szpitala 18 milionów żywej gotówki i pokryć stratę w wysokości wymagalnych ponad 13 milionów, z 16,5 milionów pozostawionych po nieudolnym zarządzaniu szpitalem w poprzedniej kadencji. Odbyło się to ogromnym wysiłkiem finansowym, który podjęliśmy. Poza środkami na walkę z covidem z projektu, w którym pozyskaliśmy ponad 4,5 mln, udało nam się zakupić sprzęt do szpitala o wartości 3 miliony. W żadnym roku w jego historii nie udało się zrealizować takich zakupów. Wykonaliśmy także wiele zadań związanych z wizerunkiem szpitala ? nowy parking, remont klatki schodowej i poziomu holu głównego, remonty oddziałów. Planujemy kolejne, szerokie działania. Zmniejszamy straty ? z 16, 5 mln w 2018 roku, na 12,1 mln w 2019 roku, a przewidywana strata za 2020 to 9,7 mln, do października 2020 wyniosła ona 6,9 mln. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zwolnił samorządy od pokrywania tych strat. Jednak, jak wielokrotnie powtarzałam szpital jest naszym priorytetem. Kroplówka finansowa powiatu, szpitalowi będzie potrzebna jeszcze przez dobrych kilka lat. Choć biorąc pod uwagę obecne plany ministerstwa zdrowia dotyczące szpitali powiatowych nie wiadomo, co będzie po 1 czerwca br. i kto będzie prowadził szpital. Do rozmów o rządowych propozycjach dotyczących zmian nie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów. Przyjęty w 2019 roku Program Naprawczy, jak widać przynosi efekty. Jako zarząd powiatu dołożyliśmy wszelkich starań, aby szpital wychodził z zadłużenia, i aby mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mieli szeroki dostęp do wysokiej jakości świadczeń medycznych ? mówi starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak.
Choć Program Naprawczy przynosi efekty, to jednak walka z pandemią i zawieszenie wykonywania zabiegów planowych ma swoje odzwierciedlenie w jego sytuacji finansowej. Oddział Otolaryngologii otrzymał szansę na rok. Dyrekcja szpitala przewiduje, że po ustaniu epidemii uda się ruszyć z wykonywaniem procedur poprawiających wynik ekonomiczny oddziału. Uchwałę przyjęto przy 14 głosach za i 7 wstrzymujących się. 

Ostrowiecki szpital podpisał kontrakt z NFZ na prowadzenie Poradni Endokrynologicznej. Jak mówi dr Adam Karolik, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala , tuż po świętach ruszą przygotowania do otworzenia poradni dla pacjentów.
– Poradnia Endokrynologiczna jest to piąta poradnia, obok Poradni Neurologicznej, Ortopedycznej, Wad Postawy i Profilaktyki Chorób Piersi, która będzie działała w kompleksie szpitalnym. Nasza inicjatywa była dużo szersza i przystąpiliśmy do konkursu o kilka innych poradni, m.in. poradnię chirurgiczną, proktologiczną i ginekologiczno -położniczą, niestety nasze oferty nie
zostały przyjęte. Jednak dalej będziemy w tym kierunku intensyfikować nasze działania ? przyznał A. Karolik.
Poradnia Endokrynologiczna to wyjście naprzeciw potrzebom pacjentów, gdyż świadczenia medyczne w tym zakresie są znacznie ograniczone z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty endokrynologa. Poradnię będzie prowadziła lek. Anna Madej, specjalista z zakresu endokrynologii. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *