Obywatelskie ujęcie osoby podejrzewanej o pedofilię

W dniu 14 kwietnia 2021 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do tzw. obywatelskiego ujęcia osoby podejrzewanej o przestępstwo pedofilii.

-Około godz. 15 miało miejsce ujęcie obywatelskie 57-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego -mówi aspirant Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ujęciu mężczyzna został przekazany w ręce policji i zatrzymany. W chwili obecnej trwają czynności, które mają na celu ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.
Ujęcia dokonali przedstawiciele organizacja, którzy zajmują się ujawnianiem osób nawiązujących kontakty z osobami małoletnimi. Na razie za wcześnie na stawianie jakichkolwiek wiążących hipotez w tej sprawie. Każda informacja musi zostać zweryfikowana i sprawdzona pod kątem jej prawdziwości. Policjanci muszą sprawdzić czy w ogóle doszło do popełnienia przestępstwa, a jeśli tak, to jakie to jest przestępstwo.
Ustawodawca dopuszcza możliwość obywatelskiego zatrzymania sprawcy przestępstwa tylko wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: ujęcie osoby zostanie dokonane w chwili popełniania przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, a także, gdy zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
Pamiętajmy: z instytucji ujęcia obywatelskiego nie może skorzystać osoba, która rozpozna sprawcę po upływie pewnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa (nie podejmując uprzednio próby schwytania sprawcy przestępstwa) albo osoba, która co prawda pościg podjęła, ale go przerwała. W takich sytuacjach jedynym słusznym, pozostającym w zgodzie z prawem zachowaniem, będzie powiadomienie pierwszego napotkanego funkcjonariusza policji, który jest uprawiony do zatrzymania wskazanej osoby.
Osoba korzystająca z instytucji obywatelskiego zatrzymania, musi mieć świadomość, że jeśli w trakcie zatrzymania przestępca w jakikolwiek sposób ucierpi, może skończyć się to dla niej sprawą w sądzie.
Co do zasady to policja, a nie obywatele, ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też nie można ustalić jej tożsamości.
Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać dane osobowe zatrzymanego, rysopis, miejsce i czas zatrzymania. Zatrzymany ma prawo do kontaktu z adwokatem. Należy go niezwłocznie zwolnić, gdy miną powody zatrzymania. Maksymalny czas zatrzymania może wynosić 72 godziny (48 godzin dla organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze plus ewentualne 24 godziny dla sądu na decyzję co do tymczasowego aresztowania). Takiej osobie w każdej chwili przysługuje prawo złożenia zażalenia na zatrzymanie.
fot. Child Guard Unit Poland
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *