Kredyt hipoteczny ? jak się do niego dobrze przygotować?

Mieszkanie to jeden z najpoważniejszych zakupów w życiu każdego człowieka ? przynajmniej pod kątem kapitałochłonnym. Czy wiesz, w jaki sposób przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego? Jeśli nie, poniższy tekst na pewno wyjaśni Ci podstawowe kwestie. Jakie aspekty bank weźmie przy analizie Twojej zdolności kredytowej?

 Po pierwsze: zbierz dokumenty potwierdzające źródła dochodu

Jeśli jesteś osobą pracującą na etat, potrzebna Ci będzie umowa o pracę na czas nieokreślony oraz deklaracja podatkowa PIT-36. Natomiast w przypadku osób samozatrudnionych rozliczanych na zasadach ogólnych ? księga przychodów i rozchodów deklaracja PIT-36L oraz tabele amortyzacyjne.  W drugim z przypadków, choć to zależy od wymagań konkretnego banku, niezbędne będzie również zaświadczenie o NIP i REGON oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku osób będących w związku małżeńskim bank będzie wymagał dokumentu w postaci zgody współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania. Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, wówczas również stosowny dokument będzie wymagany. W przypadku kredytobiorców prowadzących spółkę cywilną niezbędne będzie okazanie umowy spółki. W przypadku pełnej księgowości niezbędne będzie przedłożenie pracownikom banku bilansu oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata, a także za okres bieżący, jak również deklaracja podatkowa PIT lub CIT. Warto uprzednio sprawdzić, jakiego typu dokumenty są wymagane przez bank, w którym chcemy zaciągnąć zobowiązanie finansowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej  https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne.

Po drugie: przygotuj się na koszty związane z kredytem hipotecznym

Największe koszty, związane ze spłatą kapitału i odsetek, będziesz oczywiście spłacał w comiesięcznych ratach. Nie możesz natomiast zapominać o kosztach początkowych. Banki obecnie wymagają posiadania wkładu własnego na poziomie co najmniej 20% wartości całego zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że wciąż istnieją banki, które udzielają kredytów osobom mającym jedynie 10% wkładu własnego. Sama procedura rozpatrzenia wniosku i przygotowania dokumentów również może wiązać się z opłatami.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny?

Dla banku kredytobiorca zaciągający zobowiązanie stanowi rodzaj inwestycji, dlatego postrzega go w kategoriach większego lub mniejszego ryzyka. Banki bez wątpienia najchętniej udzielają kredytów hipotecznych osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. To najbardziej stabilna forma zatrudnienia ? przynajmniej w teorii. Warto mieć kilka źródeł dochodu ? kredytobiorca może być wówczas korzystniej postrzegany przez bank. Jednak osoby osiągające znaczne dochody, mające koszty stałe na unormowanym poziomie, również mają realne szanse na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania na zakup działki, domu lub mieszkania. Dla banku istotny jest stosunek: wysokość zarobków versus koszty stałe. Do kosztów stałych zaliczają się wszelkie codzienne wydatki związane z dojazdami do pracy, zakupem jedzenia, opłaceniem mediów, utrzymaniem dzieci, alimentami. Bank prześwietli Twoją historię kredytową w BIK. Sprawdzi, jak radzisz sobie ze spłatą zobowiązań, na przykład zakupów ratalnych. Odpowiedź na pytanie ?ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? jest zatem niejednoznaczna. Wszystko zależy nie tylko od wartości i metrażu mieszkania, które planujesz nabyć, ale także od wysokości Twoich zarobków, formy zatrudnienia, kosztów życia, stanu cywilnego czy posiadania potomstwa. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich tych czynników bank wyliczy Twoją zdolność kredytową.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *