Transportowe porozumienie międzygminne. Po Kunowie Ćmielów z umowę z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski

Gmina Ćmielów jest po Kunowie kolejną, która zawarła z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski porozumienie międzygminne w zakresie transportu zbiorowego.
Dokument ten reguluje dotychczasową usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji, jaką świadczy ostrowiecki przewoźnik na tym terenie, realizując połączenia, z których w dużej mierze korzystali pracownicy Zakładów Porcelany Ćmielów, ale również wprowadza szereg ulg dla pasażerów i otwiera szansę na pozyskanie nowych środków finansowych tak potrzebnych na rozbudowę infrastruktury.
– Przyjmując Strategię rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030 za jeden z celów postawiliśmy sobie unowocześnienie i wzbogacenie funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji, a z drugiej strony postanowiliśmy świadczyć usługi transportowe także w gminach ościennych- mówi wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Dominik Smoliński. Stąd rozmawiamy z włodarzami gmin z naszego powiatu tak, aby komunikacja, która staje się coraz bardziej nowoczesna, mogła funkcjonować na tym obszarze. Obecnie budujemy bazę dla operatora transportu zbiorowego, a także jesteśmy w przededniu ogłoszenia postepowań przetargowych na zakup nowoczesnych autobusów, zarówno hybrydowych, spełniających normy EURO 6, jak i elektrycznych.
– Zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie transportu otwiera możliwość dla pasażerów z korzystania ulg takich samych, jak mają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Kunowa – mówi prezes zarządu MZK, Jarosław Kateusz. Za darmo będą mogli jeździć m.in. pasażerowie, którzy ukończyli 75 lat, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niewidome, honorowi krwiodawcy czy dzieci do lat 4. Nasz tabor też się będzie zmieniał, równocześnie pojawi się szereg nowych usług dla korzystających z oferty MZK. Chcemy, aby nasze porozumienie docelowo objęło wszystkie gminy powiatu ostrowieckiego.
– Temat powraca na forum komisji i sesji – burmistrz Joanna Suska. Istotna jest kwestia finansowa, bo ostatecznie będzie to dotacja z naszej strony w wysokości 39 tys. złotych na rok 2021. Jest to ukłon w stronę pracowników Zakładu Porcelany, ale dla nas ważne w kwestii wspólnego wnioskowania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy o środki unijne w nowej perspektywie.
Ćmielowscy radni niemal jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do porozumienia międzygminnego w zakresie transportu zbiorowego i zawarcia umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.

Print Friendly, PDF & Email