Coraz więcej wojska w mieście. Powrót do przeszłości?

103 batalion lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy osiedlu Słonecznym będzie liczył 600 żołnierzy.
-Cieszy to, że następuje rozwój tak wojsk operacyjnych, jak i właśnie obecnych w naszym mieście obrony terytorialnej ? mówi senator Jarosław Rusiecki, przewodniczący senackiej komisji obrony narodowej. ?Na terenie obecnego ostrowieckiego batalionu, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa i gimnazjum, w czasie II Rzeczypospolitej stacjonowała jednostka wojskowa, w której kwaterował batalion zapasowy 3 pułku piechoty legionów. Ten teren więc, można powiedzieć, jest ściśle związany z historią Wojska Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowa historia, która jest pisana na naszych oczach, jest też w centrum uwagi Polskich Sił Zbrojnych, za co dziękuję kadrze oficerskiej i przedstawicielom administracji na wszystkich szczeblach.
Wspomnienia pana senatora są nieprzypadkowe, bo wydarzenia obecne, to niejako powrót do przeszłości. W czasie wojny polsko-bolszewickiej stacjonujący w naszym mieście pułk liczył 212 żołnierzy piechoty. W jego skład weszli również ułani ze stacjonującego w Bodzechowie szwadronu zapasowego. Podczas wojny, latem 1920 r., do Ostrowca, Opatowa, Wierzbnika ewakuowano zapasowe bataliony z terenów wojennych. Jeden z nich stacjonował w ostrowieckiej szkole przyfabrycznej. Główne koszary, zlokalizowane na obszarze 1 hektara w budynkach mieszkalnych, mieściły się przy ulicach Polnej i Siennieńskiej. Mogły pomieścić ponad 1.800 żołnierzy. Od 1921 roku batalion zapasowy 24 pułku piechoty zastąpiono w Ostrowcu stacjonującym ponad rok, a wspomnianym przez Jarosława Rusieckiego, batalionem zapasowym 3 pułku piechoty. W 1924 r. społeczeństwo powiatu opatowskiego i miasta Ostrowca ufundowało tej jedenastce sztandar. Znalazł się na nim herb naszego miasta. W latach 1922 -1939 w naszym mieście mieściła się Powiatowa Komenda Uzupełnień z poborem eksterytorialnym. Przez dwa lata stacjonował XXVI batalion saperów 4 pułku z Sandomierza. Pomagał mieszkańcom przy powodzi. Do 1924 r. funkcjonował pluton żandarmerii 10 dywizjonu. Miasto było również siedzibą Komendy Powiatowej Przysposobienia Wojskowego na powiat opatowski, która opracowywała szczegółowe plany organizacji, wyszkolenia i zapatrzenia, prowadziła wychowanie fizyczne, współpracowała z władzami administracyjnymi i szkolnymi, zarządami organizacji i stowarzyszeń. Natomiast organizacjami prowadzącymi przysposobienie wojskowe były w 1931 r., m.in. Związek Strzelecki, Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, KSZO, straż miejska i pożarna. W sumie ćwiczyło 463 mieszkańców.

-Wielu dworowało z formujących się oddziałów obrony terytorialnej, kwestionując służbę, która – jak mówiono – nie wiadomo po co została powołana i czemu ma służyć – mówi wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Koniusz. -Tymczasem z perspektywy dość krótkiego czasu okazało się, że wojska obrony terytorialnej, to nasza tożsamość i nikt, zwłaszcza w okresie pandemii, nie wyobraża sobie, by nie funkcjonowały. Żołnierze WOT świadczyli przecież pomoc dosłownie wszędzie, będąc na pierwszej linii walk, tym razem z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus. Jestem przekonany, że jak będzie potrzeba, będą też walczyć z wrogiem widzialnym.
Senator Jarosław Rusiecki przypomina, że ostrowieckie Technikum im. Tadeusza Kościuszki w ZDZ, jako jedna z dwudziestu szkół w Polsce, otrzymało prawo do edukacji w klasach przygotowania wojskowego. To, zdaniem ostrowieckiego parlamentarzysty, stworzenie możliwości funkcjonowania nowego sektora aktywności w szkole. Z kolei Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza, jako jedna z szesnastu szkół w kraju, będzie od nowego roku szkolnego prowadziło klasy Cyber-Mil, które w bliskim obszarze zainteresowania ministerstwa obrony narodowej i Polskich Sił Zbrojnych, będą kształtowały podstawy i możliwości przygotowania zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa.
-To możliwość zdobycia przez młodzież elitarnego wykształcenia, ale także w przyszłości założenia munduru żołnierza Wojska Polskiego, dlatego gratuluję paniom dyrektor Izabeli Pustule i Małgorzacie Góreckiej- Smolińskiej ? mówi senator, Jarosław Rusiecki.
-Nasze miasto i powiat są coraz częściej postrzegane w kontekście wojskowym ? podkreśla starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak. ?Mam nadzieję, że w tej kwestii, to nie ostatnie decyzje władz administracyjnych, oświatowych i wojskowych. Jesteśmy bowiem otwarci na dalszą współpracę i propozycje.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.