Grzegorzowice z nową drogą

Lada dzień ruszą prace budowlane na 600. metrowym odcinku drogi w Grzegorzowicach. Firma wykonawcza odebrała już plac budowy i niebawem przystąpi do działania.
Jak mówi wójt gminy, Krzysztof Gajewski, w ramach zadania zaplanowano szereg działań, które nie tylko poprawią estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
– Będzie to odcinek nowej nawierzchni o szerokości 4 metry, z obustronnymi elementami przechwytującymi wodę, tj. krawężniki oraz koryta skośne. Na części odcinka zaprojektowano również pobocze szutrowe. W ramach zadania zostanie położona nawierzchnia bitumiczna o łącznej grubości 10 cm. Zostanie także odtworzony i umocniony rów na długości 75 m, odwadniający najbardziej narażony na wody napływowe odcinek drogi. Płytami ażurowymi zostaną również zabezpieczone ścianki wąwozu przebiegające przez drogę. Wyremontowane będą również dwa mosty wraz z montażem barier i poręczy drogowych. Prace obejma także skrzyżowanie z drogą powiatową oraz skrzyżowanie z drogą gminną. Odcinek ten będzie oznakowany zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu ? mówi wójt K. Gajewski.
Budowa drogi otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 procent wartości całego zadania. Planowane zakończenie robót to lipiec br. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 

Print Friendly, PDF & Email