Dawid Wójtowicz laureatem, Aleksandra Kocjan finalistką V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Młodzież THM kształcąca się na kierunku technik logistyk corocznie dostarcza wielu powodów do dumy i zadowolenia dyrekcji szkoły oraz nauczycielom.

W miniony  piątek, 28 maja, po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 3 wzięli udział w zawodach centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku do sopockiego finału zakwalifikowali się uczniowie klasy 4 technik logistyk, a mianowicie Aleksandra Kocjan oraz Dawid Wójtowicz.

Zdolni i niesamowicie zaangażowani w branżę TSL młodzi logistycy THM zmierzyli się z tytanami logistyki  z całej Polski. Młodzież walcząca w zawodach centralnych musiała wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Te dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki mające wpływ na działanie innych sektorów oraz rozwój nowoczesnych technologii, wymagają aktualnej wiedzy z zakresu takich  dziedzin jak: prawo, ekonomia, organizacja i zarządzanie czy IT.

Uczniowie THM stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że posiadają imponujacą wiedzę kierunkową. Dawid Wójtowicz został bowiem  laureatem, a Aleksandra Kocjan finalistką V edycji OOSL. Są także finalistami Konkursu Logistycznego WSAiB w Gdyni. Opiekunem olimpiady z ramienia szkoły jest Katarzyna Pastuszka.

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz środków własnych Wydziału Ekonomicznego, w tym środków pozyskanych od sponsorów zewnętrznych. Cele olimpiady to m.in.: zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną ilogistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów UG, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.

Skład Komitetu Głównego stanowią: przewodniczący: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG, prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkowie: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu UG prof. dr hab. Jan Burnewicz, Katedra Ekonomiki Transportu, Wydział Ekonomiczny UG, prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Kierownik Katedry Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG, mgr Bartłomiej Glinka, Prezes Zarządu Omida Logistics dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG, Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, Kierownik Katedry Rynków Transportowych, Wydział Ekonomiczny UG.

Uczniowie THM zajmują 3. miejsce w rankingu szkół średnich Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej Wydziały Ekonomicznego Uniwersytetu  Gdańskiego.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *