Ciąg ulic zbiorczych północy Ostrowca Świętokrzyskiego domknięty. Ulica Krzemienna na finał

W miniony wtorek została oficjalnie oddana do użytku ulica Krzemienna w Ostrowcu Świętokrzyskim. To ostatni, liczący 1 700 m odcinek ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta, czyli części układu komunikacyjnego miasta prowadzącego od ulicy Sienkiewicza do ulicy Bałtowskiej. Tworzą go ulice Grzybowa, Graniczna, J. Kraszewskiego, Rzeczki oraz ulica Krzemienna, która kończy się rondem z drogami w stronę centrum miasta, huty i Bałtowa. Blisko 6, 5 km, szerokie pasy drogowe, dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, ale także piękny szlak rowerowy prowadzący przez mniej przemysłową część miasta to dobra wizytówka Ostrowca Świętokrzyskiego zarówno dla odwiedzających, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy chętnie wybierają tę trasę.

– Droga ta to ostatni etap budowy ciągu ulic zbiorczych, który powstaje już od ponad 15 lat. Chciałbym przypomnieć, że jako pierwszy wybudowano odcinek składający się z trzech ulic Grzybowej, Granicznej i Kraszewskiego. Po kilku latach uśpienia inwestycji w tej części miasta po objęciu urzędu prezydenta miasta podjąłem decyzję o kontynuacji budowy i tak mieszkańcy zyskali odnowioną ulicę Rzeczki, przebudowane skrzyżowania z ulicą Iłżecką i Siennieńską oraz pierwszy odcinek ulicy Krzemiennej. Teraz trwają ostatnie prace na ulicy Krzemiennej ? mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Wykonany w ramach inwestycji ostatni odcinek ciągu, czyli ulica Krzemienna stanowi przedłużenie istniejącej drogi gminnej – ul. Rzeczki i połączenie z drogą wojewódzką nr 754 – ul. Bałtowską i ul. J.Samsonowicza.

Zadanie to stanowiąc kontynuację etapu I budowy ul. Rzeczki (od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania z ul. J.Milewskiego) obejmowało budowę drogi jednojezdniowej klasy Z o długości 1120 mb i szerokości 7m o nawierzchni asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie lewej oraz chodnika po stronie prawej. W ramach inwestycji zrealizowano budowę dróg dojazdowych o łącznej długości 846,89 mb i szer. 3,5 m z mijankami oraz poboczem przy zjazdach. Wybudowane zostały zjazdy z dróg dojazdowych, zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. W ramach inwestycji wykonane zostały także: odwodnienie, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przebudowana została sieć wodociągowa kolidująca z innymi sieciami, sieć gazowa oraz sieć teletechniczna.

-Chcę pogratulować firmie Drogbud, która była wykonawcą tej inwestycji, bardzo dobrego tempa prac ? mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński- Od dzisiaj oficjalnie na ulicy Krzemiennej został otwarty ruch kołowy, pieszy i rowerowy. Jest to bardzo ważny ciąg ulic, który pozawala na szybkie dotarcie w tę część miasta. Jako gospodarz miasta cieszę się, że przy nowych ulicach budowane są domy i powstają nowe firmy.

O znaczeniu inwestycji dla tej dzielnicy miasta oraz jej mieszkańców mówił obecny na otwarciu ulicy Radny reprezentujący między innymi interesy mieszkańców osiedla Koszary Stanisław Choinka.

-Dzięki takim inwestycjom rozrasta się osiedle Koszary, które reprezentuję ? mówi radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Stanisław Choinka. ? Na pewno tak dobrze wykonana droga zachęci do inwestycji. Nasze osiedle się rozbudowuje, a kolejni mieszkańcy decydują się na budowę swoich domów w tej malowniczej części miasta.

Zadowolenia ze zrealizowanej inwestycji nie krył Radosław Malec, czyli wykonawca właściciel firmy Drogbud.

? Ja tylko mogę dodać, że jest mi bardzo miło, że mogłem uczestniczyć w realizacji tak ważnego i potrzebnego projektu ? mówi Radosław Malec, właściciel firmy Drogbud. ? Jest to nasz trzeci etap budowy dróg w tej części miasta. Moja radość jest podwójna. Jako wykonawcy i jako mieszkańca tego osiedla.

Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki ? Etap II ? od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2006 / 2017-2021  – 34 852 775,57 zł

CIĄG ULIC ZBIORCZYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA

– inwestycja usprawniająca układ komunikacyjny w dzielnicach Kolonia Robotnicza, Piaski ? Henryków, Gutwin, Koszary oraz stanowiąca alternatywny wyjazd z miasta na Warszawę i Bałtów, Sienno i Lipsko oraz ważny i chętnie wykorzystywany ciąg ścieżek rowerowych

 

I CZĘŚĆ – 2006 ROK

CIĄG ULIC ? GRZYBOWA ? GRANICZNA ? KRASZEWSKIEGO

Wartość inwestycji ? 9 215 810, 27 zł

Dofinansowanie ? 6 622 254, 46 z

Źródło finansowania ? Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wykonawca ? Konsorcjum firm ? Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

 

II CZĘŚĆ ? 2017 ? 2018

ROZBUDOWA ULICY RZECZKI

I etap ? 2017 ROK ? OD ULICY IŁŻECKIEJ DO TZW. KSIĘŻEJ DROGI

Wartość ? 7 533 119, 70

Dofinasowanie ? 3 000 000 zł

Źródło finansowania ? Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Wykonawca ? TRAKT S.A.

 

II ETAP ? 2018 ROK ? OD KSIĘŻEJ DROGI DO UL. SIENNIEŃSKIEJ

Wartość ? 5 831 498, 71 zł

Dofinasowanie ?  2 217 846 zł

Źródło finansowania ? Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Wykonawca ? Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD

 

 

III CZĘŚĆ

I ETAP ? 2019 ROK ? ULICA KRZEMIENNA OD ULICY SIENNIEŃSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. J. MILEWSKIEGO

Wartość ? 5 150 524, 10 zł

Dofinasowanie ?  2 508 418 zł

Źródło finansowania ? Fundusz Dróg samorządowych

Wykonawca ? Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD

 

II ETAP ? 2019 ROK ? ULICA KRZEMIENNA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. J. MILEWSKIEGO DO RONDA Z UL. BAŁTOWSKĄ I J. SAMSONOWICZA

Wartość ? 7 121 822,79 zł

Dofinasowanie ?  3 815 394 zł

Źródło finansowania ? Fundusz Dróg Samorządowych

Wykonawca ? Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ciąg ulic zbiorczych północy Ostrowca Świętokrzyskiego domknięty. Ulica Krzemienna na finał

  • 6 czerwca 2021 at 15:53
    Permalink

    Drogi bardzo dobre ścieżki rowerowe kapitalne ale proszę postawić znaki zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych np. powyżej 10 Mg w obu kierunkach. Trudno sobie wyobrazić ciężkie samochody ze stalą jeżdżące przez spokojne dzielnice takie jak Rzeczki czy Kolonia Robotnicza ,jeśli tak będzie drogi za jakiś czas będą nadawały się do remontu ponadto zakłócą spokój ludziom zamieszkującym przy tych ulicach.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *