Kształcą się w nowych zawodach i specjalnościach

W tym roku 116 pracowników i pracodawców z powiatu ostrowieckiego skorzysta z dofinansowania kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest jedną z ciekawszych i popularniejszych form przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i pracodawców. Poprzez urzędy pracy mogą oni ubiegać się o dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych.
W tym roku na dofinansowanie kształcenia ustawicznego ostrowiecki urząd pracy dysponował kwotą 595 tys. zł.
-Zainteresowanie wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego było w tym roku bardzo duże ? podkreśla Elżbieta Świercz, specjalistka ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Do urzędu wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podpisaliśmy 27 umów na kwotę 594.958 zł. Dofinansujemy kursy zawodowe dla 116 osób: 16 pracodawców i 100 pracowników. Najwięcej, bo aż 23 osoby ukończą kurs gastronomiczny, 17 osób – fryzjerski, 6 ? specjalisty sprzedaży, 5 osób ? kursy o charakterze technicznym m.in. z zakresu mechaniki, metalurgii i energetyki, 6 osób – szkolenie z zakresu rozwoju osobowości i kariery zawodowej. Oczywiście są to kursy indywidulne o różnorodnej tematyce.

Część pracowników rozpoczęło kursy z dziedziny księgowości, informatyki, języków obcych.

W tym roku z dofinansowania skorzystało 27 osób powyżej 45 roku życia. Co roku ministerstwo określa priorytety, którymi kierują się urzędy pracy przy rozpatrywaniu wniosków i przyznawaniu środków. W tym roku jednym z priorytetów było właśnie wsparcie osób w wieku 45 plus. Na środki mogli też liczyć pracownicy firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć działalność, a część pracowników z konieczności zmuszonych było do przekwalifikowania się lub zdobycia dodatkowych umiejętności. Takich osób było czternaście.
Najwięcej mieszkańców naszego powiatu uzyskało dofinansowanie, ponieważ ich zakłady pracy i firmy wdrażają nowe technologie i systemy informatyczne, a pracownicy muszą przejść szkolenia pozwalające im na opanowanie koniecznych umiejętności i narzędzi cyfrowych. Aż 27 osób rozpoczęło kursy w zawodach i specjalnościach deficytowych na lokalnym rynku pracy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *