Wybrano wykonawcę obwodnicy Opatowa

Kielecki oddział GDDKiA podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9.  Nową drogą mamy pojechać na początku 2025 roku.

-Małgorzata Pawelec Buras twierdzi, że obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km będzie realizowana w systemie ”Projektuj i buduj” w ramach rządowego Programu   Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023.  Inwestycję za ok. 403,7 mln zł zrealizuje wyłonione w przetargu konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).

Prace powinny zostać zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Nową drogą pojedziemy na początku 2025 r.

Inwestycja polegać będzie na budowie, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Jej uzupełnieniem będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta, na realizację którego ogłosiliśmy odrębne postępowanie przetargowe Rusza przetarg na łącznik północny do obwodnicy Opatowa :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny (gddkia.gov.pl).  

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe:    węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74,  węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa. 

Kalendarium całego przedsięwzięcia: 1 kwietnia 2016 r. – podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji (Studium techniczno -ekonomiczno-środowiskowego, Raport o oddziaływaniu na środowisko, Koncepcja programowa); 28 listopada 2019 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

28 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”:  24 lutego 2021 r. – otwarcie ofert w przetargu; 23 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty; 17 czerwca 2021 r. – podpisanie umowy na realizację w systemie „Projektuj i buduj”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *