Gmina Bodzechów w programie ?Czyste powietrze?

Gmina Bodzechów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach i stała się przedstawicielstwem funduszu w realizacji rządowego programu ?Czyste powietrze?.
Mieszkańcy gminy mogą przyjść do urzędu przy ulicy Reja, gdzie pracownicy pomogą im przygotować wniosek o dofi nansowanie wymiany pieca, dołączą do niego wymagane dokumenty i w formie elektronicznej złożą wniosek w Kielcach. To duża pomoc, bowiem z życia wiemy, że sprawy związane z przygotowaniem pisma czy wniosku, skompletowaniem wszelkiego rodzaju zaświadczeń i innych załączników sprawiają nam najwięcej problemów.
– Przygotowujemy się, by jak najlepiej wywiązać się z tego zadania ? podkreśla Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów. -Na pierwszym piętrze budynku gminy, przy ulicy Reja, tuż przy schodach został przygotowany punkt, w którym nasz młody pracownik, Michał Grzeszczyk, inżynier budownictwa, człowiek bardzo kontaktowy, co jest w tym przypadku ważne, będzie czekał na mieszkańców i pomagał w przygotowaniu wniosku do funduszu. Liczymy, że program ten zainteresuje mieszkańców, będzie dużo wniosków, dlatego inżynierowi będą pomagać w kompletowaniu dokumentów i wysyłaniu wniosków, dwaj inni pracownicy.
Dziś, w czwartek, 24 czerwca 2021 r., o godz. 18, w świetlicy Straży Pożarnej w Bodzechowie, odbędzie się pierwsze informacyjne spotkanie z mieszkańcami gminy, w czasie którego wójt i pracownicy gminy przekażą szczegółowe informacje: kto może ubiegać się o dofi nansowanie z programu ?Czyste powietrze?, w jakim wymiarze, na jakich warunkach, jakie trzeba złożyć dokumenty, by uzyskać wsparcie fi nansowe do modernizacji źródła ciepła. Każdy może liczyć na pomoc urzędu.
– Najważniejsze, że program ?Czyste powietrze? będzie można połączyć z naszym gminnym programem, na który znaleźliśmy pieniądze w budżecie, zatem każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w przypadku wymiany pieca czy modernizacji kotłowni z dwóch form dofi nansowania ? podkreśla wójt.- Przy połączeniu programu rządowego ?Czyste powietrze? i gminnego programu, można pozyskać do 90 proc. środków potrzebnych na modernizację kotłowni, wykonanie przyłączy i wymianę pieca. Wysokość dofi nansowania uzależniona będzie od dochodu. Będą dwie grupy beneficjentów. Z podwyższonego dofi nansowania skorzystają właściciele lub współwłaściciele budynków o przeciętnym dochodzie na jednego członka rodziny ? 1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, od 1 lipca b.r., po zmianie będzie to już ? 1.563 zł. a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego ? 1.960 zł, od 1 lipca br. – 2.189 zł. O pomoc taką
może się ubiegać wyłącznie właściciel budynku, którego roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł brutto.
-Zależy nam, aby jak najwięcej osób zainteresowało się programami, bowiem skorzysta na nich każde gospodarstwo domowe ?dodaje wójt. Mają też one ogromną wartość dla całej gminy. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, wszyscy chcemy być zdrowi i żyć w czystym środowisku. Poza tym przepisy prawa zmuszą wcześniej czy później wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych
do wymiany starych, szkodliwych, pieców czy kotłów. Skoro jest możliwość pozyskania znaczącego dofi nansowania, trzeba z niej skorzystać, a my chcemy pomóc w tym mieszkańcom gminy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *