To u nas powstają imponujące elementy mega – inwestycji…

W Ostrowcu Świętokrzyskim, w halach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie tzw. Starego Zakładu, powstają elementy konstrukcji stalowej dla mega -inwestycji pn. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jej wyróżnikiem są ?słupy ? drzewa?, które wymagają niezwykłej staranności i precyzji w wykonaniu. Znawcy branży stalowej już okrzyknęli je mianem prawdziwego ?majstersztyku?. Te właśnie elementy zostaną zamontowane przez spółkę Mostostal Kraków S.A., sama zaś prefabrykacja tej konstrukcji została podzlecona ostrowieckiej firmie ?Grant?.
Z końcem grudnia minionego roku Miasto Lublin i spółka Budimex podpisały umowę na budowę Dworca Metropolitalnego. W Lublinie, pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstanie nowoczesny dworzec. W jednej części miasta zintegruje on transport kolejowy i autobusowy, busowy i miejski, stając się centrum komunikacyjnym regionu. W ramach inwestycji, wokół obiektu, powstanie również zupełnie nowy układ drogowy. Wartość kontraktu budowlanego to ponad 231 mln zł. Inwestycja jest współfi nansowana z funduszy europejskich.

Sercem całej inwestycji jest budynek dworca, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. Dodatkowo wokół dworca powstanie zupełnie inny układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Dominującymi materiałami w bryle budynku dworca są szkło i beton. Obok budynku głównego powstaną niezależne perony autobusowe przykryte szklanym dachem wspartym na filarach, które jednocześnie spełnią funkcję ozdobną poprzez ażurowe, lekkie elementy inspirowane ludowymi wycinankami. Tym, co wyróżnia budynek projektowanego wielofunkcyjnego dworca, jest zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko.
Jak twierdzą wykonawcy, budynek dworca, a zwłaszcza to, co stanowi o jego oryginalności i nowoczesnym wyglądzie, są stalowe ?słupy ? drzewa? wymagające niezwykłej staranności i precyzji w wykonaniu, aby osiągnąć efekt zamierzony przez architekta. To właśnie te najbardziej imponujące elementy stalowej konstrukcji powstają w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– Całość projektu, dotyczącego konstrukcji stalowej, podzielona jest na dwie części – słyszymy w siedzibie firmy Mostostal Kraków. To konstrukcja zadaszenia dworca o masie ok 1.550 ton, w której skład wchodzą trzony słupów z ich koronami oraz kratownice wypełniające przestrzeń między słupami. Największym i zarazem najcięższym elementem są korony słupów zadaszenia dworca o wymiarach 4,2 m x 9,2 m x 9,2 m i masie 31 ton/sztukę, które montowane są na słupach zwanymi ?trzonami? o masie 9,2 tony i wymiarach 7,3 m x 2,22 m x 2,22 m. Oba elementy z uwagi na ich wygląd architektoniczny oraz duży stopień skomplikowania połączeń spawanych, składane są z bardzo precyzyjnie dociętych elementów. Trzon słupa i jego korona składają się z przenikających elementów z profili rur kwadratowych i okrągłych połączonych ze sobą poprzez spawanie.


Do wykonania warsztatowego całości konstrukcji stalowej dla tego projektu, Mostostal Kraków S.A nawiązał współpracę z wytwórnią ?Grant? w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie obecnie prefabrykuje się konstrukcje i przygotowuje do wysyłki na budowę. Korony słupów, których jest 22 kompletów, z uwagi na ich gabaryty zostały podzielone na dwa elementy transportowe, które zostaną zrealizowane aż przez 44 transporty ponadgabarytowe.
Po dostarczeniu koron słupów na budowę transportami ponadgabarytowymi, będą scalane w całość, po czym zamontowane na wcześniej ustawionych trzonach. Przestrzeń między koronami słupów zostanie uzupełniona kratownicami z rur, co stanowić będzie całość przykrycia zadaszenia dworca.
Z kolei konstrukcja zadaszenia peronów o masie ok. 700 ton – zadaszenie składa się z trzech niezależnych części: z dwunawowej wiaty środkowej oraz dwóch jednonawowych wiat skrajnych. Wszystkie trzy wiaty są niezależne konstrukcyjnie i opierają się na stopach fundamentowych. Projekt Budowlany Architektury dla ZCK Lubin opracowany przez Pracownię Architektoniczną ?D+M Architects? Sp. z o.o. z Warszawy oraz Firmę Inżynierską ?Statyk? Sp. z o.o. Z kolei projekt warsztatowy w oparciu o PW realizuje na zlecenia Mostostal Karków S.A Biuro MTA Engineering Sp. z o.o.

fot. Tremend Sp. z o.o. Sp. k.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.