Budynek w nowej odsłonie dla mieszkańców w DPS przy ul. Grabowieckiej (zdjęcia)

Tuż przed południem w Domu Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste otwarcie  budynku  po przebudowie i  kompleksowym remoncie. W obiekcie dwa lata temu wybuchł pożar i został on wyłączony z użytkowania. Aby mógł służyć mieszkańcom Domu, dyrektor Karolina Nowak podjęła starania w celu przeprowadzenia  kompleksowego remontu budynku oraz dostosowania go współczesnych standardów, włącznie z likwidacją istniejących barier architektonicznych. Zadanie to udało się sfinalizować, a jego koszt to blisko pół miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 170 tysięcy, a wkład własny blisko 330 tysięcy.

Dzięki przeprowadzonym pracom mieszkańcy zyskali nowy budynek, z nowymi pomieszczeniami i nowoczesnym wyposażeniem. W obiekcie znajduje się 11 pokoi mieszkalnych, 6 łazienek z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami, dyżurka pielęgniarek, aneks kuchenny, kuchnia i jadalnia. Budynek jest także w pełni wyposażony w system przyzywowo -alarmowy, wewnętrzny monitoring wizyjny i czujki dymowe. Przebudowana została również instalacja wodno -kanalizacyjna, zostały zamontowane nowe urządzenia sanitarne, zakupione nowe meble oraz pozostałe wyposażenie budynku.  Zamieszka  w nim 20 osób.

Uroczystość  oddania obiektu mieszkańcom zgromadziła wielu gości, bez których wsparcia zadania nie udałoby się zrealizować. Karolina Nowak dyrektor DPS -u przy ul. Grabowieckiej powitała: Marka Jońcę, członka zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, kierownika Damiana Gada, dyrektora PERON w Kielcach, Andrzeja Michalskiego, starostę ostrowieckiego, Marzenę Dębniak, członków zarządu powiatu: Agnieszkę Rogalińską i Łukasza Dybca, przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pasternaka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Barbarę Cudzik, wicedyrektor, Joannę Pikus, przyjaciela DPS -u, radnego miejskiego Włodzimierza Sajdę , ks. prałata Zbigniewa Wiatrka, duszpasterza DPS -u oraz Radę Mieszkańców DPS -u. Zaproszeni goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, zaś ksiądz prałat poświęcenia budynku. Przedstawiciele Rady Mieszkańców DPS -u dziękowali zaproszonym gościom za wsparcie, wręczając pamiątkowe grawertony. Zwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie budynku w nowej odsłonie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.