?Osiemnastka? Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W kompleksie leśnym na ?Gutwinie? słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Wyższej Szkle Biznesu i Przedsiębiorczości, wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 18. Urodziny UTW, połączone z zakończeniem roku akademickiego.
Choć pandemia mocno ograniczyła działalność Uniwersytetu, to seniorzy nie stracili pogody ducha i optymizmu, które towarzyszyły spotkaniu. Wszystkich uczestników niezwykłego jubileuszu powitała Matylda Niewójt, prezes Stowarzyszenia UTW. Przez minione 18 lat, przez szeregi UTW przeszło kilkuset seniorów, którzy to właśnie tu przeżywają drugą młodość, nie poddając się monotonii życia. To wyjątkowe miejsce gromadzi ludzi, którzy po zakończeniu pracy zawodowej, mogą rozwijać swoje pasje, doskonalić umiejętności, pogłębiać wiedzę i dalej realizować siebie. Ostrowiecki UTW jest jednym z najaktywniej działających w kraju. Na Uniwersytecie funkcjonuje około 30 różnych sekcji tematycznych, m.in. informatyczna, językowa, turystyczna, rękodzielnicza, plastyczna, rowerowa, teatralna, literacka, gimnastyczna, które pozwalają seniorom nie tylko na aktywne spędzanie wolnego czasu, ale też na jak najdłuższe zachowanie dobrej kondycji, zarówno intelektualnej, jak i sprawnościowej. Zarząd i słuchacze UTW także aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach ogólnopolskich i w projektach, które pozwalają na wymianę doświadczeń oraz kreowanie polityki senioralnej na poziomie lokalnym. To bardzo istotne zadanie, które w sposób kompleksowy wpływa na podejmowanie działań wobec środowiska ludzi starszych powiatu ostrowieckiego i na skuteczne przeciwdziałanie marginalizacji ich problemów.
Jak przyznaje M. Niewójt, prezes UTW, dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi miasta i powiatu ostrowieckiego oraz władzami WSBiP, Stowarzyszenie realizuje szereg zadań z zakresu właśnie polityki senioralnej. Przez 18 lat UTW wpisał się na stałe w życie miasta, także poprzez organizowanie szeregu imprez, w tym Ostrowieckich Senioraliów, udział w prezentacjach artystycznych, jak również poprzez współpracę z młodym pokoleniem. Jak mówi, Jadwiga Myśliwska, wiceprezes Stowarzyszenia UTW, która od początku jest w kręgu słuchaczy, choć szybko minęło 18 lat, to jest wyjątkowy czas jesieni życia, który pozwolił na powrót do realizacji pasji, zainteresowań i marzeń, gdzieś ukrywanych, odkładanych na później. Uniwersytet, to nie tylko edukacja, ale przede wszystkim przyjaźnie zawiązywane między seniorami i wzajemne wsparcie, które doskonale sprawdziło się w niełatwym czasie pandemii. I to, jak mówią słuchacze, jest najważniejsza wartość.
?Osiemnastka? zgromadziła słuchaczy i ich przyjaciół. Z jubileuszowym tortem przybyła starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, w imieniu prezydenta miasta J. Górczyńskiego, życzenia seniorom złożył zastępca naczelnika, Tomasz Gębka, z gratulacjami przybyły także członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska oraz wiceprzewodniczące Rady Miasta Joanna Pikus i Marta Woźnicka
?Kuzdak. Wśród gości byli również przedstawiciele zarządu WSBiP oraz środowiska naukowego uczelni: Izabela Zaborowska, Bożena Zboina, Józef Tyburczy, a także honorowy słuchacz, Szymon Lada. ?Osiemnastce? towarzyszyły śpiewy i tańce. Nie zabrakło gromkiego ?Sto lat?, a radości i dobrej energii można było seniorom tylko pozazdrościć. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.