Miejskie Centrum Kultury walczy o SOWĘ

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim złożyło wniosek o stworzenie w naszym mieście ?Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA?. Miało by być to uzupełnienie oferty Centrum Tradycji Hutnictwa, które powstaje w budynku dawnego ZDK przy alei 3 Maja.
– Rozpoczęliśmy właśnie batalię o SOWĘ, czyli przysłowiowy oddział Centrum Nauki Kopernik- mówi dyrektor MCK, Jacek Kowalczyk. Zobowiązaliśmy się we wniosku, aby ta ekspozycja uzupełniła Centrum Tradycji Hutnictwa.
Tworzenie ?Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ? SOWA? to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021?2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu ? eksperymentowaniu.
Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez: odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami, rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych, uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych nawypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.
Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Print Friendly, PDF & Email