15 pracowników złożyło wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym. Odszkodowanie, bez odprawy…

Aż 15 pracowników jednej z ostrowieckich firm złożyło jednocześnie wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym. Jako powód swej decyzji podali niewywiązywanie się pracodawcy z obowiązków wobec zatrudnionych w jego firmie.
– Od kilku miesięcy nie otrzymujemy wynagrodzeń ? skarżył się jeden ze zwalniających się z pracy. Mamy na utrzymaniu swoje rodziny, nie możemy dalej czekać w nieskończoność na swoje pieniądze. Nasza cierpliwość już się wyczerpała. Odeszliśmy, bo nie widzieliśmy innego wyjścia z tej patowej sytuacji. Teraz mamy kolejny problem, firma nie wypłaca nam ani odszkodowania, ani odprawy. Księgowa, u której monitowaliśmy w tej sprawie, wyjaśniła, że możemy otrzymać tylko jedno z tych świadczeń. Czy to prawda ? A jeśli tak, to na które możemy liczyć?
Z problemem grupy pracowników, występujących do nas o pomoc prawną, zapoznaliśmy Barbarę Kaszycką, nadinspektora pracy z OIP w Kielcach.
Z uzyskanego w tej sprawie wyjaśnienia wynika, iż pracownikom, którzy zwolnili się z zakładu w trybie natychmiastowym, należy się odszkodowanie, w ich przypadku za 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Otrzymaliby również odprawę, ale w związku ze zmianami organizacyjnymi, które zachodziłyby w tym czasie, w firmie. Chodzi m.in. o jej upadłość czy likwidację.
Tak więc otrzymanie dwóch świadczeń, na które liczyli odchodzący z firmy, w tym przypadku nie wchodzi w rachubę. Jeśli właściciel firmy nie wypłaci piętnastu byłym pracownikom odszkodowań za okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, powinni wystąpić o nie do sądu pracy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.