Dodatkowe pieniądze na kształcenie ustawiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim uruchomił środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Do wykorzystania przez pracowników i pracodawców z terenu powiatu ostrowieckiego pozostaje 45 tysięcy złotych.
Pieniądze, jakimi dysponował w tym roku ostrowiecki urząd pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne, rozeszły się błyskawicznie, stąd też urząd sięga po rezerwę. Wnioski na dofinansowanie kształcenia będzie można składać w dniach 29 ?30 lipca br. w punkcie podawczym, bądź w formie elektronicznej.
Zapewne i tym razem pieniądze przeznaczone dla pracodawców i pracowników rozejdą się błyskawicznie.
Biorąc pod uwagę ograniczone środki z rezerwy, urząd ustalił maksymalną kwotę dofinansowania szkolenia czy kursu do 3 tys. złotych na jedną osobę. Pracodawca czy pracownik będą mogli dofinansować tylko jedno szkolenie.
Pieniądze z KFS mają pomóc pracownikom w utrzymaniu zatrudnienia i zapobiec utracie pracy. Coraz częściej postęp techniczny, nowe technologie wymuszają na pracownikach dokształcanie się, opanowanie nowych umiejętności, obsługę nowoczesnych urządzeń czy zdobycie wiedzy informatycznej. Temu ma służyć kształcenie ustawiczne. Dziś wiedza czy umiejętności, zdobyte w szkole lub na uczelni, nie wystarczą, lecz trzeba ciągle doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Poza tym w wielu firmach wprowadza się nowe programy i sięga po nowe technologie.
Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie pracy, przy przyznawaniu środków z KFS obowiązują pewne priorytety. Są one wymienione na stronie internetowej urzędu. Największą pulę środków z rezerwy przeznaczono na wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Poza tym przy rozdziale środków z rezerwy w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy w tym roku nie korzystali jeszcze z dofi nansowania kształcenia ustawicznego.
– W 2021 roku w pierwszym rozdaniu środków z KFS, przekazaliśmy pracodawcom i pracownikom z powiatu ostrowieckiego 600 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu różnych form kształcenia,  uratowaliśmy ponad sto miejsc pracy ? przypomina Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.